Der er gennem en årrække indarbejdet en tradition for, at der en dag hvert forår bruges nogle timer på at indsamle affald i den nære natur.

Lørdag har Nibe Samråd og Nibe Handelsforening i fællesskab taget initiativet til indsamling af affald i Nibe og nærmeste omegn.

Fra Nibe Samråds bestyrelse siger Anette Petersen til Nibe Avis, at det igen i år er nødvendigt med en indsats for at fjerne henkastet og opskyllet affald i naturen omkring Nibe.

Medlemmer af Nibe Handelsforening lægger for lørdag morgen ved at feje de centrale gader i Nibe by. Efter samling og morgenkaffe kl. 8.30 hos Jutlander Bank i Nibe, fortsætter en lang række foreninger samt private indsatsen rundt om i villakvarterer, langs fjorden og hvor der ellers er mulighed for at finde henkastet og efterladt affald mv.

Her foruden håber Anette Petersen, at mange private borgere i Nibe og på egnen vil benytte lejligheden til selv at tage initiativ til at samle affald mv. i sine egne omgivelser.