Fortsat trang til udvikling sender Røde Kors butik i nye lokaler

De danske genbrugsbutikker inden for Røde Kors har de senere år lidt under faldende omsætning. Det har man konstateret på landsplan, og organisationen har derfor anbefalet alle lokale genbrugsbutikker at overveje fremtiden med hensyn til udvikling inden for omfang, varesortiment, beliggenhed, omkostninger mv.

– I den lokale Nibe Røde Kors bestyrelse har vi gennem 2018 taget situationen op til overvejelse, og efter lange overvejelser og dialog har vi besluttet, her i sommer at flytte butikken i Nibe fra lokalerne på Torvet til Toften, hvor der er mulighed for at udvide sortimentet betragteligt, både i bredde og i omfang, siger Preben Vestergaard, formand for Røde Kors bestyrelsen, og han fortsætter:

– I 2018 havde vi Røde Kors’ butikskonsulent på besøg, til gennemgang af vor butik – arbejdsgange, omfang, varesortiment osv. Og faktisk, så passede den udvikling, som langt de fleste Røde Kors butikker i Danmark har gennemgået, også på Nibe. Det vil sige faldende omsætning, som de butikker, der har ageret på udviklingen, har formået at vende, forklarer Preben Vestergaard.

– Vi tog derfor kontakt til Røde Kors butikken i Arden, som i en mindre by end Nibe, driver en butik på 1100 kvmog besøgte den.

Vi har så gennem nogle måneder forsøgt at finde egnede lokaler, der er en del større end de nuværende. Vi fandt så lokalerne på Toften, nærmere betegnet i den tidligere SiD bygning, beliggende mellem »Loop Fitness« og »Fakta«. Her kan vi til en fornuftig husleje og en helt ny indretning, få langt større lokaler; særligt større salgslokaler, der kan præsentere et bredere vareudbud, end lokalerne på Torvet kan. 

Efter ny-indretning og flytning kan vi derfor se frem til at præsentere et større udvalg i genbrugstøj, glas, »nips«, bøger, istandsatte ure – og frem for alt med en tydelig opdeling af varegrupper, siger Preben Vestergaard – og han understreger, at der fortsat vil blive satset på god stil og høj kvalitet.

Ud over salgslokalerne, der suppleres med to nye præsentationsvinduer: Ét mod det lille torv mellem »Loop« og Fakta«, og ét i passagen mellem den kommende Røde Kors bygning og »Loop«, hvor også adgangen til den nye butik vil blive.

Den hidtidige butik på Torvet forbliver i sin nuværende form indtil udgangen af juli. Og efter en kort periode med flytning, vil den nye genbrugsbutik på Toften være klar til åbning i starten af august, forudser Røde Kors formanden.

Røde Kors formand Preben Vestergaard og butiksleder Jack Jensen viser her, hvor et stort butiksvindue giver indblik til udstillingen.

I går tirsdag var frivillige og bestyrelsesmedlemmer på inspirationstur til Hirtshals, hvor Røde Kors driver en nogenlunde tilsvarende butik. På den måde hjælper vi hinanden i organisationen og henter inspiration, til fælles glæde for det gode formål, nemlig at understøtte den hjælp, som Røde Kors ellers er kendt for, i Danmark og ude i verden, understreger Preben Vestergaard.

– Naturligvis er det ærgerligt, at nogle af vore trofaste frivillige har valgt at stoppe sammen med butikken på Torvet, men som bestyrelse må vi se på de mål og perspektiver, der ligger i at drive en lokal genbrugsbutik. Der er til stadighed et godt sammenhold omkring aktiviteterne i butikken, og med  flytningen af aktiviteterne og forhåbentlig en tilgang af nye frivillige, skal vi nok se at videreføre sammenholdet og den gode stemning, lyder det fra Røde Kors formanden.

I lokalerne på Toften indrettes der ud over salgslokalerne med showroom, også modtagelse af varer, bearbejdning og pakning, personalerum og et lagerlokale, ligesom der kommer ny gulvbelægning, belysning, og der males overalt.

–     –     –

I tilknytning til flytning af Røde Kors har tidligere frivillige været samlet, og har fået tildelt 5-, 10- og 15 års nåle for deres indsats.

Modtagere af 5, 10 og 15-års nåle ved sammenkomst i april. 1. række fra venstre: Hanne Jensen, Lis Jørgensen, Conny Stokholm, Jonna Emilie Laursen, Lisbeth Nordentoft, Maja Uggerholm. 2. række fra venstre: Harriet Nielsen, Ilse Hansen, Tove Brusgaard, Birgit Sohn Christensen, Lisbeth Ingomar, Aase Kristensen, Ellen Jensen, Kirsten Holmstrup, Grethe Frandsen, Pia Søeballe. 3. række fra venstre: Lis Dahl, Grethe Christensen, Bente Frandsen, Doris Nielsen, Jonna Jakobsen.