De lokale fritidsfiskere udsatte for få dage siden 20.000 stykker skrubbeyngel i Nibe Bredning, til at vedligeholde fiskebestanden i denne del af Limfjorden.

– Vi ser gerne 2-3 år frem, til den yngel af små skrubber, som nu er blevet udsat i Nibe Bredning kan være fangstklare, siger Erich Borup, formand for den lokale afdeling af Fritidsfiskerne – og i øvrigt én af de største lokalafdelinger i landet.

– De senere år har vi hvert år udsat mellem 15.000 og 20.000 stykker skrubbe yngel, og med mellemrum er der også udsat yngel til ål. Vi påregner, at omkring halvdelen af skrubberne vokser sig store nok til at være fangst-modne, hvilket sker i løbet af 2-3 år. Men når vi hvert år udsætter et ret stort antal yngel, skulle det gerne medvirke til, at den samlede bestand af skrubber øges; også selv om miljøet i fjorden er skiftende, siger Erich Borup til Nibe Avis.

De små stykker skrubbe-yngel er i år tre uger ældre end tidligere, og dermed 1-2 cm større end tidligere års udsætninger. »Det giver ikke ringere udbytte«, som fritidsfiskerne udtrykker det.

Fiskeriformanden er dog ikke så bekymret for Limfjordens tilstand, som det ind imellem kunne lyde: – Naturligvis er det ikke godt, når der i det varme vejr, som for nylig konstateres bundvendinger og svovlholdigt vand farver fjordens vande hvidt. Det vidner om, at vi »ligger lige på grænsen« til iltsvind, men det er oftest ret lokalt og det sker mest i disse varme uger. Vi fritidsfiskere møder naturligvis fænomenet, men vi fanger fortsat fornuftigt med fisk, og på dagen, hvor skrubberne blev udsat, havde Erich Borup samme morgen en god portion ål med sig i land.

De 20.000 stykker skrubbeyngel blev udsat på tre lokaliteter i Nibe Bredning, nemlig: Tæt under land ved Østerland nordøst for havnen, i »Krogen« ved Rønholm midt i Nibe Bredning, og endelig i den vestre ende af bredningen, øst for Klosterholm. Udsætningen er finansieret af de penge, som fritidsfiskerne selv indbetaler ved køb af fiskekort.

I alt er der i Limfjorden denne sommer udsat 110.000 stykker skrubbeyngel: 20.000 ved Nibe, 9.000 ved Hjarbæk Fjord, 30.000 ved Venø, 20.000 ved Skive og resten ved Lemvig. Også i Mariager Fjord er der yderligere udsat et stort antal skrubber. Alle de små fisk er leveret af firmaet Venøsund Fisk og Skaldyr v. Arne Rusbjerg. Omkring halvdelen af den udsatte yngel ventes at vokse sig til fuldvoksne fisk.

Den første jolle med skrubbeyngel sejler ud fra Nibe med kurs over grundene nordvest for havnen.
Søren Peter Jensen udsætter sin portion af skrubber i Nibe Bredning.