Når salgsdirektør Hans Ole Petersen med udgangen af 2021 udtræder af ledelsen hos A/S J. Petersens Beslagfabrik, bliver det for første gang i 86 år uden en Petersen i virksomhedens direkte ledelse.

Som et led i et glidende generationsskifte hos A/S J. Petersens Beslagfabrik, IPA, har virksomheden ansat Klaus Brøndum Dorin som ny salgschef. Ansættelsen er sket pr. 1. august, og Klaus Brøndum Dorin har formelt allerede nu overtaget ansvaret for salgsafdelingen; såvel salget på det danske marked og salget på eksportmarkederne.

Hans Ole Petersen runder næste år 70 år, og har ønsket dette generationsskifte, så det kan effektueres i god tid, og dermed glidende, indtil Hans Ole Petersen fratræder virksomheden med udgangen af næste år.

– IPA rundede som bekendt 150 år som virksomhed sidste efterår, og vi har gennem årene haft gode traditioner for at rekruttere vore ledere indefra, forklarer adm. direktør Niels Erik Smith. Dette princip har vi denne gang valgt at bryde med, idet vi som moderne virksomhed gerne vil søge at få nogle impulser ind i virksomheden udefra, og det mener vi vil ske med ansættelsen af Klaus Brøndum Dorin som ny salgschef, forklarer Niels Erik Smith.

Det handler om beslag – og særligt til døre, vinduer og mere traditionelle beslag har IPA sine spidskompetencer, konstaterer Klaus Brøndum Dorin og Niels Erik Smith.

Klaus Brøndum Dorin, 38 år, er bosiddende i Nibe siden 2009, men er født og opvokset i Gistrup og har taget sine uddannelser på AAU indenfor erhvervsøkonomi og HD i afsætning.

Erhvervsmæssigt har han i sin aktive erhvervskarriere været ansat i salgs- og marketings funktioner hos Fibertex Nonwovens A/S, KS Gruppen A/S, STARK A/S og senest som Salgsdirektør/COO hos bo-glas A/S i Brønderslev.

Privat er Klaus gift med Karin, der er lærer, og sammen har de fire børn. Og som mange vil vide, har Klaus en stor interesse for bl.a. badminton, og har gennem flere år været formand for Bislev-Nibe Badmintonklub.

– Jeg glæder mig særdeles meget til at indgå i en virksomhed med et moderne produktionsapparat og med traditioner, som jeg håber at kunne bidrage med, så forbrugere af bygnings- og dør- / vinduesbeslag i Danmark og på vore eksportmarkeder fortsat kan se op til, at IPA beslag er en både god og driftsikker løsning, men samtidig en mere »grøn« og klimavenlig løsning end produkter, der importeres fra bl.a. østen. Hertil kommer mine erfaringer mig til gode, med markedsføring i en selv-producerende virksomhed, som på mange måder ikke er væsentlig forskellige fra mine tidligere brancher, siger den nye salgschef til Nibe Avis.

Klaus Brøndum Dorin overtager salgs-ansvaret fra Hans Ole Petersen, der internt fortsat er til rådighed og de første måneder betjener en række kunder, som gradvist overgår til den nye salgschef. 

– Jeg har det rigtig godt med, at vi har fundet denne løsning på et generationsskifte, som ville være kommet på et tidspunkt, og jeg glæder mig over at kunne medvirke til at føre Klaus Brøndum Dorin ind i virksomhedens kultur og bidrage til vort samarbejde, slutter Hans Ole Petersen.