Bestyrelsen for Nibe Grundejerforening har efter ønske fra medlemmerne sat fokus på den kommende proces med separatkloakering i Nibes ældre bydele – samt på trafiksikkerheden omkring Omfartsvejen og særligt overgange mellem Nibe by og området ved havnen.

Kun 11 medlemmer var mødt til generalforsamlingen – et faktum, som af flere blev tolket derhen, at udfordringen omkring specielt kloakering i Nibe midtby ikke er tilstrækkeligt nært forestående.

Foreningens bestyrelse vil imidlertid fortsat holde kontakt til Aalborg Kommune og derfra forsøge at holde medlemmerne orienterede.

På generalforsamlingen kunne formanden oplyse, at den kommende kloakering efter kommunens planer vil omfatte den sydlige del af Nibe by – fra Vestervangen / Grydstedvej / Genboløsgade / Kildegade og sydpå, og vil være færdig omkring 2027.

Andre dele af midtbyen vil derfor først blive separatkloakeret fra 2028 og fremefter.

Den nyligt lagte asfaltering i dele af Nibe by får samtidig en »gravefred« på fem år.

På mødet agiterede Jørn Aabye for, at bestyrelsen skal markere sig i forhold til kommunen og kloak-planerne. Det vil sætte kommunen under et passende pres, og han henviste til en sag fra Vadum, hvor Aalborg Kommune er gjort ansvarlig for manglende sikring af huse under gravearbejde.

En enig bestyrelse tog disse kommentarer til sig, men oplyste samtidig, at man som bestyrelse ikke kan tage ansvar eller være sagsbehandler for den enkelte ejendom.

Læs hele artiklen i den trykte udgave af Nibe Avis.