Gennem mere end 30 år har der hvert år været udnævnt en person til »Årets Nibenit«. Det er nu om stunder de tre seneste udnævnte Årets Nibenit, der er jury, og som udpege, hvem der skal modtage æren, og valget faldt i år altså på Ældre sagens lokalafdeling i Nibe.

I indstillingen til udnævnelsen hedder det:

– I Nibe har vi en god og lang tradition for at samle os og samarbejde i foreninger af snart sagt alle afskygninger.

Men midt i 1990’erne opstod der – Nibes traditioner til trods – et behov for at samle de ældres interesser omkring såvel nye boformer som en spirende interesse for aktiviteter af forskellig art.

I 1994 blev det så en realitet, at Ældre Sagen blev stiftet, bl.a. på baggrund af og parallelt med et boligprojekt i den bydel, vi i dag så rammende kalder »Rynkeby«.

Ældre Sagen viste sig hurtigt at blive den samlende faktor, som den modne generation havde savnet, måske uden helt at have vidst af det ?

Nu blev der så anledning til at samles om en række fælles interesser – og med tiden kom flere og flere til. Samtidig fik den ældre generation et talerør overfor politikere og myndigheder.

Ældre Sagen i Nibe voksede og voksede, i takt med, at flere og flere tilbud om samvær, rejser, motion, foredrag, socialt fællesskab og mange andre tilbud vakte medlemmernes interesser.

Ældre Sagen i Nibe har bag alle de mange aktiviteter og i dag knap 2000 medlemmer, en bestyrelse, som varetager de mange interesser, og hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem er tovholder på vigtige funktioner, som kommer medlemmerne til gode.

Det er derfor en stor glæde for Nibe Handelsforening og for den samlede flok af tidligere udnævnte »Nibenitter«, at der i dag for første gang udnævnes en forening som ÅRETS NIBENIT – nemlig ÆLDRE SAGEN I NIBE.

–     –     –

Motiveringen blev ved udnævnelsen, der i stedet for den sædvanlige højtidelighed på Torvet, var ændret til et surprise-møde i forhaven hos lokalafdelingens formand Grethe Olsen, som »tilfældigvis« havde besøg af den samlede bestyrelse. Og det lykkedes at overraske deltagerne, som alle fik overrakt et diplom som tegn på hæderen.