»Musvitterne« i Børnehuset LUNDEN i Nibe har den forløbne uge deltaget i Danmarks indsamlingen, som jo blev udsendt på TV lørdag aften.

»Hjælp coronakrisens børn«:

Når en hånd giver en hånd, er der en anden hånd, der giver en hånd.

– Vi har på Musvitstuen, snakket med børnene om »Hvad er en god gerning? –  Hvordan hjælper vi et andet menneske?« 

»Hvordan gør jeg en anden person glad?«

Børnene var super gode til, at byde ind med forslag, som bl.a. udmøntede sig i en tur til  Skomagertorvet, og sætte hjerter i bilerne, fortæller pædagog Bettina Djørup. 

På billedet er Flora, Frida og Johanne klar til en indsats for at gøre andre glade.