Den fine badebro på havnen i Nibe, som blev placeret for kun et par uger siden, har vist sig at have for korte »ben« til at kunne nå fast bund uden for bolværket. Derfor må den nu en tur på land igen for at blive modificeret og i det hele taget forsynet med længere ben, der kan nå til fast bund.

– Det ærgrer os naturligvis voldsomt, men vi må tage affære straks, da det dels er en sag, der skal rettes, og dels kan der på sigt opstå sikkerheds udfordringer, hvis broen ikke er ordentligt forankret, lyder det fra Nibe Fjordbadeklubs nyvalgte formand Vibeke Borregaard, som har forestået såvel kontakten til myndighederne og kontakten til firmaet, der har bygget broen.

Læs også: Så kom badebroen endelig på plads

– Både bestyrelsen og firmaet, der har bygget broen har hele tiden troet og forventet, at »vi var på fast grund« med hensyn til placering af broen på fjordbunden uden for havnens bolværk. Men bundforholdene har måske ændret sig eller noget andet uforudset, og det må undersøges.

Badebroen bliver derfor fjernet mandag og bliver sat på sin plads igen »når isen er væk«, som det fremgår af beskeden fra Nibe Fjordbadeklub.

Mange besøgende lægger dagligt turen forbi den nye badebro. De fleste får nu et »gys« blot ved at tænke sig en tur i isvandet, men jævnligt har der dagen igennem været vinterbadere, som har taget en tur i det våde element.