Ovenstående må vi i denne tid dagligt må forholde os til, men der findes jo løsninger på alt. Især når grundejerforeningen Sande- mands Jorder (Pinstrup Høj og Kirstine Jensens Vej i Nibe) har en meget betænksom bestyrelse, der for det første sikrer, at den årlige generalforsamling kan afholdes online, men dernæst sædvanen tro tillige sikrer god forplejning under og efter generalforsamlingen til hver enkelt husstand ...  Endda bragt ud på en søndag, i meget stabilt frostvejr og i egen vogn - der dog er 1-hjulet, beretter Leo Thysk, der bor i området.