Miljøudvalget i Aalborg Kommune har behandlet et oplæg til større lednings- og vejarbejder i forskellige dele af kommunen. Her iblandt starten på den næste etape for separatkloakeringen i Nibe.

Her skal der efter den fremlagte plan startes med en separatkloakering af området ved Vestervangen, ligesom Aalborg Kommune Vand A/S fornyer udvalgte vandledninger i området. Endvidere etablerer Aalborg Kommune Kloak A/S et forsinkelsesbassin ved Kræmmergade.

De nævnte arbejder er planlagt til udførelse i 2021.

Kloakering i området ved Vestervangen
Kloakering mv. at det planlagte område omkring Vestervangen omfatter selve Vestervangen, krydsning af Sygehusvej og Søndergade samt fremføring af ledninger langs øst-skellet til Dyrskuepladsen og til Koldsmindevej.