Efter byggeriet af det fælles velfærdshus på havnen i Nibe måtte man sande, at de sømærker – kaldet hhv. »forbåker« og »bagbåker«, der normalt leder skibe ind og ud ad sejlrenden ved Nibe, ikke som før byggeriet kunne ses gennem sejlløbet.

– Derfor måtte der opsættes nye båker, som nu er på plads i en opdateret og tydelig form, hvilket vi er meget tilfredse med, siger havnefoged Lennart Olsson.

Situationen matcher godt, at sejlrenden inden for en måneds tid forventes afmærket og åbnet.