Formand for Nibe Gymnastikforening Charlotte Breuer fortæller her, hvordan aktiviteter i foreningen foregår under begrænsede former:

I foråret 2020 måtte vi aflyste opvisningen og udsætte generalforsamlingen.  

Vi brugte en del tid inden sæsonstart 20/21 på at få styr på retningslinjerne for afstand og rengøring. Der blev indkøbt rengøringsmidler, og der var et løbende samarbejde med centerlederen i Nibe Idræts- & KulturCenter om retningslinjerne. 

Til at begynde med løste instruktørerne og hjælpetrænerne den omfattende opgave med afspritning og rengøring, men hen ad vejen fik vi hjælp af forældrene, som lavede en turnusordning. Vore instruktører viste stor velvilje til at undervise under svære betingelser, og der var mange ting at tænke på i forbindelse med restriktionerne.

Vi var ikke ret langt henne i sæsonen, før vi første gang måtte lave ændringer pga. nye restriktioner.  Det betød, at vi måtte indskrænke antallet på vores forældre-barn-hold. 

Det var en træls situation, at vi måtte sætte nogen af holdet.  I første omgang håbede vi, at det kun var for en begrænset periode, men det kom desværre til at gælde helt frem til jul, hvor vi måtte lukke helt ned. Pga. forsamlingsfor-buddet delte vi vores Bjørnebandehold op i to. På denne måde kørte alle vores børnehold frem til jul. 

Der er fundet alternative løsninger på Nibe Gymnastikforenings aktiviteter.

Da forsamlingsforbuddet landede på 10 på voksenholdene måtte vi finde nye løsninger. På vores aerobichold blev træningstiden delt i to, så de fleste kunne få ½ lektions træning hver uge. På Senior-gymnastik og Motion og velvære stod instruktøren for at arrangere gåture med indlagte øvelser, og det blev til mange gode motionsture rundt i Nibe.  På vandaerobic var der ikke mange gymnaster, der kunne træne ad gangen, men tilgangen var hellere én gang hver 14. dag end ingen træning. 

Efter jul blev forsamlingsforbuddet sat ned til 5 og al træning lukkede ned. Da der åbnede op for, at man må mødes 25 personer til udendørs træning, startede vores instruktør, Karin Gøtke, gåturene op igen, og det er der kommet meget positiv respons på. 

For andet år i træk kommer vi ikke til at afholde en gymnastikopvisning.  Og generalforsamlingen er udsat, indtil vi igen må forsamles. 

Vi er meget taknemmelige for vores gymnaster, som har bakket foreningen op igennem hele sæsonen, selvom der har været mange aflysninger. 

I Nibe Gymnastikforening er vi fortrøstningsfulde omkring sæson 21/22, hvor vi håber at kunne starte op uden alt for mange restriktioner. 

Foreningens seniorer sagde tak til instruktør Karin Gøtke for indsatsen.