Kulturelt Samråd i Nibe har gennemført deres generalforsamling som et såkaldt Teams-møde. Alle medlemmer havde fået tilsendt et link til mødet. 

Formand Gitte Friis Therkildsen kunne berette om et anderledes år, som startede på planlagt vis med foredrag på Nordjyllands Landbrugsskole, LUNDBÆK. Udenrigsjournalisterne Anne Haubæk og Thomas Ubbesen kom til Lundbæk med foredraget »Østblokken – generationen med had, pigtråd og kold krig«  - og det trak næsten fulde huse. Siden har der ikke været holdt foredrag på LUNDBÆK!

Den tredie marts holdt foreningen en velbesøgt generalforsamling med fællessang. En uge efter blev det forbudt at synge sammen i offentlige rum! Og Danmark var for første gang midt en nedlukning på grund af Covid-19. Efter denne dag var intet helt normalt i Kulturelt Samråds aktivitetskalender.

Meget blev aflyst, men noget kunne gennemføres på anderledes vis: Den traditionsrige påskeudstilling blev gennemført som online udstilling, hvor en stribe kunstnere deltog med deres værker og den planlagte opera-koncert kom til at foregå udendørs i fængselsgården bag Nibe Museum, med deltagelse af det på det tidspunkt maximale antal på grund af forsamlingsforbuddet: 50 fik en gratis billet. Det blev en stor og varm oplevelse og de få heldige kvitterede da også med stående bifald. 

Lokalhistorisk Arkiv fik overrakt årets kulturpris - også på anden vis og i helt andre rammer. Digitalisering af Nibe Avis gennem 100 år blev afgørende for tildeling af Kulturelt Samråds Kulturpris 2020, hvilke skete Skærtorsdag foran Tinghuset i Nibe – uden andre tilstedeværende end repræsentanter for Kulturelt Samråd, Lokalhistorisk Arkiv, samt lokalpressen.

Ved sommerudstillingen på Tinghuset kunne den lokale kunstner Helle Lykke byde velkommen indenfor. Hun skabte en levende og inspirerende udstilling med både tekstiler, keramik og billeder – til glæde for et stort publikum af både lokale og turister.

Effekten af den verdensomspændende epidemi ramte Kulturelt Samråd på en række aktiviteter: Kulturnatten, planlagte foredrag og juleudstillingen blev aflyst. Som en undtagelse kunne julekoncerten med Birthe Kjær gennemføres med begrænset antal tilhørere.

 

Nyt ansigt i bestyrelsen
Det økonomiske resultat af 2020 i Kulturelt Samråd viser et mindre overskud. På driften har der manglet indtægter, og der har været afholdt ekstraordinære udgifter på vedligeholdelse og opdatering af udstillingslokalerne i Tinghuset - til gengæld har man modtaget donationer, som tilsammen medfører, at kassereren kunne fremlægge et regnskab med plus på bundlinien.

Under personvalg meddelte Inger Poulsen, som har deltaget aktivt i arbejdet i Kulturelt Samråd en halv snes år, at hun ønskede at fratræde sin post som bestyrelsessuppleant. I stedet nyvalgtes Lise Marcher. Herudover var der genvalg. Et kort efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde ændrede også kun på et enkelt område den hidtidige konstellation: Allan Norre Nygaard er ny næstformand i Kulturelt Samråd i Nibe, efter at Alf Nedergaard ønskede at fratræde denne post, men dog fortsætter som menigt i bestyrelsesmedlem.