Projektet, der også omfatter gratis udlån af elcykler, lanceres gradvist over det kommende år, med kick-off og de første otte ladestationer til september i år.    

Det er en absolut nytænkning af energisituationen for private køretøjer, der ligger bag, når energi-virksomheden wind-wind i løbet af de kommende uger starter byggeriet af et helt nyt energicenter i Nibe. Energicentret skal fra september i år kunne forsyne lokale elbiler med opladning fra miljøvenlig strøm, samtidig med, at der ikke skal etableres stribevis af små ladestationer over hele Nibe, med den dermed forbundne belastning og nødvendige udbygning af elnettet over hele byen.    

Pilotprojekt for oplandsby  
By og Landskabsforvaltningen fik ved nytårstid en forespørgsel fra Mogens Ladekarl, direktør i Wind-Wind, fortæller kontorchef Hans Erik Strøm: – Ideen om at oprette et stort antal ladestationer på en central plads i en oplandsby til storbyen er en fantastisk tanke, der kun kan styrke den bevægelse, som allerede er i gang, med et stærkt stigende antal elbiler. Samtidig med den relativt korte afstand til Aalborg, passer det som fod i hose til til en nedbringning af energiforbruget og CO2 udledningen fra energkilder, baseret på fossile brændstoffer, siger kontorchefen.  

Sidste tur hjem foregår pr. elcykel  
Tanken bag etableringen af en ladepark ved Nibes ind- og udfaldsvej mod Aalborg er som nævnt, at man i forvejen på stedet har masser af strøm i byens hovedkabler, og i forbindelse med en nyligt gennemført renovering af byens ydre Anlæg er der nu gjort plads til den kommende ladepark ved Nørregade – på arealet mellem Nørregade og Skalvej.  Ud over selve ladeparken bliver der opstillet stativer med eldrevne cykler, som man som borger i Nibe kan låne gratis, så turen hjem til parcellen eller lejligheden kan gøres på miljøvenlig vis, samtidig med at bilen over nogle timers opladning er klar til næste tur.    

El-cafeteria forkorter ventetiden  
I tilslutning til den kommende ladepark kan der måske opstå nogle ventetider – hvis fx alle elcykler er udlånt. Ventetiden kan så klares ved, at man aflægger et besøg på det kommende el-cafeteria, hvor der samtidig opbygges en lille udstilling med gode råd til at benytte eldrevne hjælpemidler – og med gode el-spareråd til hele familien.  Hele projektet forventes at være færdig etableret senest 1. april 2022.  

Perspektiver: Dyrskueplads kan blive ladepark nummer 2 i Nibe
Kontorchef Hans Erik Strøm oplyser – i forlængelse af oplysningerne om den kommende ladepark ved Nørregade – at man også ved Nibes tidligere dyrskueplads har planer om placering af endnu en ladepark og måske et el-cafeteria:
– Når nu den tidligere dyrskueplads ikke længere bruges til dette formål, er det nærliggende at asfaltere pladsen og lægge den ud til parkering for elbiler, der kan stå til opladning, slutter Hans Erik Strøm.

Dele af den kommende ladepark er allerede klar til det videre anlægsarbejde, som starter umiddelbart efter påske.