Nibe Havekreds blev i april 1946 oprettet med udgangspunkt i sogne- og senere kommunegrænsen: Nibe kommune. Foreningen har i dag cika 90 haveinteresserede medlemmer hvilket er udtryk for en lille fremgang de seneste par år. 

2021 er dermed et rigtigt jubilæumsår for Nibe Havekreds, og det markeres blandt andet ved et festligt plante-/havemarked den sidste søndag maj ved den smukke Søpavillon i Skørbæk, hvor stemningen ifølge formand Bente Kragh vil komme til at ose af mangfoldighed og levende havekultur for alle aldre. Fra arrangørens side tages der dog det forbehold for afviklingen, at det kun gennemføres, hvis nye retningslinier som følge af den stadigt verserende COVID-19 pandemi ikke stiller sig i vejen herfor.

- men ellers glæder vi os til at fejre foreningens 75 år, fortæller Bente Kragh, som på aktivitetssiden kan tilføje, at traditionen med haveture i kredsen naturligvis også bliver en del af fejringen af jubilæet. Den første af slagsen gennemføres i midten af juni måned, og her går turen til »skønne haver smukt beliggende i landskabet på ryggen af Den jyske Ås«, som Bente så smukt betegner det.

Evigt-aktuelle emner ved tidligere jubilæer
Ved sin oprettelse af havekredsen april 1946 var der et foredrag ved en havekonsulent om »Havens indretning og drift« og til første bestyrelse blev valgt skomager C.L. Larsen / formand, murer A. Salling / kasserer, fabriksarb. Aksel Jensen, fabriksarb. O. Sindal og fabriksarb. Chr. Christensen.

Ved 25 års jubilæet i 1971 talte en havekonsulent om »Tips om haver og natur«. Ved 50 års jubilæet fortalte Peter Lassen, (mangeårig formand for kredsen) om og viste billeder fra Tjernobyl samt fortalte om familiens plejedatter og kontakt dertil. Hvilket bekræfter, at havens folk er et alsidigt og engageret »folkefærd«.

- Nu kan vi kun gætte på, hvilke emner talerne på »75 års dagen« 2021 vil komme med, siger Bente Kragh kryptisk.

Havens folk i Nibe er nysgerrige efter ny viden
Ved oprettelsen af havekredsen i Nibe henhørte den under Det jyske Haveselskab, som med øvrige tre haveselskaber: Det danske Haveselskab, Det kgl. Haveselskab og Det danske Haveselskab – øerne i 2008 blev fusioneret til én organisation: Haveselskabet. 

Haveselskabet har i dag 30.000 medlemmer og udgiver bladet HAVEN til stor inspiration, viden, læren og med medlemsfordele.

Nibe havekreds har igennem årene stået for at opleve forskellige typer haver, at få tilegnet sig viden samt været nysgerrig på at se, hvorledes pryd- som nyttehaver kunne dyrkes – også kolonihaver - både i egen kreds samt ved haveture i Danmark og Sverige. 

Hvert år – faktisk siden 1946 – er der udfærdiget et årsprogram. I dag er det et lille hæfte i A5-format som medlemmerne får. Det lægges blandt andet ind foreningens hjemmeside og er dermed tilgængelig for alle. 

- Bestyrelsen krydser fingre for at alle vores tilrettelagte arrangementer for i år - begyndende i maj med to haver i Nibe - kan afholdes,  og vi glæder os til at dele haveglæden med medlemmer som ikke medlemmer året igennem, slutter formand Bente Kragh.