Lørdag den 4. maj 1991 rullede et lille tog ind foran det tidligere sygehuskapel ved Sygehusvej i Nibe. Nibe Sygehus var lukket få år forinden og Nibe Kommune stod med bygningerne – og foreningen af Nibe musikere, stiftet 1987, manglede øvelokaler. Toget var bemandet med medlemmer af Lions Club, som sammen med musikere i de mange orkestre – nogle genopstandne – havde samlet et beløb til indretning af det tidligere kapel som fremtidige øvelokaler. Bygningen blev lejet af Nibe Kommune og indretningen stod foreningen selv for.

Thorvald Odgaard tager her som foreningens formand imod medlemmer af Lions Club Nibe, som havde været partner i festerne »Fest-i-hal«.

Nu er der så gået 30 år, og bygningen er de seneste måneder blevet renoveret med nyt tag, nye vinduer og døre, ligesom der indvendigt er opdateret nogle forhold.

– Tidspunktet for renovering har været ganske velvalgt, for vore øvelokaler har på grund af corona-pandemien været lukket gennem mange måneder, fortæller Orla Buchholtz og Peter Frederiksen, som gennem alle årene har været bestyrelsens tilsynsførende med øvelokalerne.

I dag er 20 orkestre og godt 100 medlemmer tilknyttet foreningens øvelokaler, og alle glæder sig usigeligt til at komme tilbage til en normal tilværelse med jævnlige øvetimer – for ikke at tænke på at spille for et publikum, lyder det fra de tilsynsførende, der begge som vaccinerede og +70 har haft lovlige ærinder i lokalerne.

– Indvendigt har vi så fået malet, og lokalerne er nu klar til at blive indtaget af vore øve-hungrende orkestre, siger de samstemmende.

Tirsdagens lille optrin med en tromme-happening ligger i øvrigt i klar forlængelse af ønskerne fra foreningens stifter Thorvald Odgaard:

– Jævnligt sagde han ordene: »Musikken lever«, og havde det stået til ham, skulle der gerne have været et halvt hundrede musikere i optog til »Kapellet«, som nu genåbner torsdag, efter tirsdagens melding fra landets politikere om, at indendørs forenings aktivitet atter er lovlig.

Thorvald Odgaard forlod denne verden 5. maj sidste år, og blandt andet hans lille- tromme har familien doneret til Musik i Nibe – den selvsamme tromme, som Peter Frederiksen er afbilledet med herover.

En legendarisk situation var det, da »kapellet« i 1991 blev indviet. Forud lå en stor indsats, bl.a. i samarbejde med Lions Club om afholdelse af borgerballerne »Fest-i-hal«. Her er det Birger Jepsen og Carl Svensson, der spiller for det talstærke publikum af bl.a. musikere og politikere.

 Billeder fra indvielsesdagen i 1991 (Fotos: Nibe Avis)

wKapellet-indviesBirger-Carl74-19912
wKapellet-indviesmusik377
wKapellet-indviesGroenager395
wKapelletbyggeri374
wKapelletindvielse375
wKapellet-indvies371
wKapellet-indviestog376
wKapellet-indviestog398
wKapellet-indviesudstyr-i-gave400
wKapelletbyggeri372