Nibe Varmeværk holdt mandag sin generalforsamling, der i lighed med sidste år var blevet udsat, ligesom dele af arbejdet omkring varmeværket har været præget af corona pandemien.

Bestyrelsesformand Ole Johansen gennemgik det forløbne år og sagde bl.a.: 

År 2020 blev et specielt år på grund af de to store nedlukninger med corona, som også kom til at påvirke varmesektoren. I første nedlukning var der lukket ned, da vi skulle af-holde generalforsamling. Faktisk kom vi helt frem til juni, inden det var muligt at indkalde til en udsat generalforsamling med påkrævet tilmelding, da der var forsamlingsforbud over 50 personer – og det endte på samme måde i år. Alle møder i varmesektoren har ligeledes været påvirket, og de mest nødvendige møder har været afholdt virtuelt. Det daglige arbejde på værket, i gaden og hos forbrugeren har heldigvis kørt fint, når vores personale blot har overholdt de restriktioner, der har været forbundet med hygiejne, håndsprit og mundbind. Også de ydelser fra fremmede firmaer, der servicerer vores anlæg udefra, har ydet den fulde service. Så corona har været skyld i mangt og meget, men heldigvis ikke, at vi har manglet varme.

8,7 mio. kr. retur til forbrugerne

Bestyrelsen havde meldt en aconto ud for 2020 på 400 kr. pr. MW. Prisen er nu god-kendt til en afregning på 300 kr. pr MW, hvilket betyder at 2018 forbrugere har fået 8.707.163,00 retur og 63 forbrugere skulle indbetale 94.090,00 kr. Ny aconto for 2021 er vedtaget til 370 kr. pr. MW.

Når så mange forbrugere skulle have penge retur skyldes det, at energipriser på køb af gas og salg af el holdt sig på et fornuftigt niveau trods corona. I bestyrelsen var vi sidste år spændt på, hvordan energimarkedet ville udvikle sig under coronapandemien. Da det endte fornuftig, har vi valgt at sætte aconto ned for 2021.

Mindre underskud
Samlet set har der i det forløbne år været solgt mindre varme – og sammenholdt med en faldende gaspris, har dette forårsaget en nedgang i omsætningen på 5,6 mio. kr.

Samlet har Nibe Varmeværk så givet et mindre driftsunderskud i 2020 på 512.000 kr. – et beløb, som dækkes ind via en reservefond.

Varmepumper – ikke så effektive som lovet: Klage over leverandøren
Vores investering i varmepumper i forbindelse med elproduktion på gasmotorer, som blev sat i drift efteråret 2019, har selvfølgelig også bidraget til en lavere produktions-pris. Men ikke hvad Nibe Varmeværk havde forventet ifølge kontrakten. Derfor har Nibe Varmeværk rejst en klagesag over for leverandøren med den primære anke, at vi har fået forkerte kontraktoplysninger i forhold til det efterfølgende energitilskud fra anlæg-get. Sagen er endnu ikke afklaret.

30 år + 30 år – fortsat levedygtigt varmeværk, men det skal opdateres
2020 blev også et år, vi husker, da det var 30 år siden, man flyttede fra Hovvej til det dengang nye værk på Hobrovej. Den 13. april 2021 var det 60 år siden, man afholdt stif-tende generalforsamling og besluttede at opføre og starte et varmeværk på Hovvej, som således holdt i 30 år, inden pladsen for lille i midtbyen. Vi har vurderet, at vores værk på Hobrovej fortsat har mange gode år i sig hvad angår bygninger. Men vi har dog bemærket, at flere af de tekniske installationer er nedslidte og forældede. Vi er i gang med at skifte vores SRO-styresystem og om kort tid forlader den sidste gaskedel, som blev flyttet med ud fra Hovvej, nu sin plads efter 50 år på de to værker. Det gør den til fordel for en ny elkedel, som vil sikre en bæredygtig energiproduktion og en billigere varmepris til forbrugeren. Med den løsning sælger vi strøm, når prisen på el er dyr og der mangel på strøm til nettet, og køber strøm billigt til elkedlen, når der er overproduk-tion og den kan købes billigt. Herefter laver vi den om til varme og fylder den på akkumu-leringstanken.

Flere end 30 nye forbrugere
Rørarbejdet i gaden har heller ikke ligget stille i 2020, idet både nye udstykninger og ved-ligeholdelse af gadenettet har holdt os i gang. 30 nye varmeforbrugere valgte at få fjernvarme i 2020, herunder flere lejlighedskomplekser som så tæller endnu flere for-brugere, da de disse kun får et fjernvarmestik pr. bygning eller boligforening. Varme-værket fandt også flere utætheder i gaden, som er blevet tætnet og udskiftet med nød-vendige rørstrækninger, hvilket også kan ses på vandtabet. Men det sidste hul er endnu ikke fundet, så vi er hele tiden på jagt efter nye utætheder.

2020 blev desværre også et trist år, da vi kort før jul modtog beskeden om, at vores mangeårige bestyrelseskollega Kristian Jørgensen ganske pludseligt var gået bort. Bestyrelsesposten er siden suppleret med Søren Nord Rødkjær.

Ole Johansen sluttede sin beretning med at takke alle omkring Nibe Varmeværk for en god indsats.

 

Genvalg til bestyrelse

Efter tur var Ole Johansen, Claus Sørensen og Erik Droob på valg til bestyrelsen, og alle blev genvalgt. Bestyrelsen består foruden af disse tre af Søren Nord Rødkjær og  Anders Thode.

Endvifdere var der genvalg til bestyrelses suppleanterne Lars Kirk Larsen og Troels Fage Krogh.