I Nibes sydvestlige del foregår der i disse uger et helt nødvendigt stykke kloakerings arbejde, som betyder, at trafikken ad Sygehusvej gennem sommeren og efteråret vil være omfattet af omkørsel. Netop i disse dage er Sygehusvej spærret, og omkørsel foregår ad Vestervangen og Grydstedvej indtil starten af september.

Allan Jensen, projektleder hos Nibe Entreprenør & Transport, der udfører entreprisen for Aalborg Forsyning - kloak, fortæller her om sammenhængen mellem det fysiske entreprenør- arbejde og det behov, som entreprisen løser:

Aalborg Kommune har forlængst besluttet, at alle byområder skal kloakeres efter separations princippet; dvs., at afledt regnvand (overfladevand, »tagvand« mv.) skal ledes urenset til Limfjorden og spildevand fra private husholdninger, institutioner og erhverv mv., skal ledes til renseanlæg. 

I tilfældet med hele Nibe- området ledes alt spildevand allerede i dag til Rense- anlæg Vest i Mølholm ved Aalborg. 

I store dele af Nibe by afledes der fortsat »fællesvand«, dvs. regnvand og spildevand blandet, og det er i den anledning, der nu graves i området omkring Sygehusvej og Søndergade. Her forløber nemlig den hovedledning, hvor spildevand og regnvand hidtil har haft afløb til ledningen, der har forbindelse til Rense- anlæg Vest ved Aalborg.

Når arbejdet omkring Sygehusvej i starten af september er til ende, fortsættes med separatkloakering af Vestervangen – og i det omfang, der kan tilsluttes separatkloakerede ejendomme mv., vil separatkloakeringen virke.

Det vil dog tage nogle år, inden hele Nibe er separat kloakeret – antageligt mere end 10 år, for når området, der nu er i entreprise indtil udgangen af november er afsluttet, fortsættes ad Grydstedbom og »Digterkvarteret« – og senere kommer der en ny kloakplan, der bl.a. omfatter hele den centrale del af Nibe by. Dette er nye entrepriser, som vi i Nibe Entreprenør & Transport gerne byder ind på, men dog ikke kan være sikre på at vinde ved licitation, forklarer Allan Jensen.