Lis Rasmussen takkede søndag af efter 40 års medlemskab af Lundby Menighedsråd – de seneste år som medlem af pastoratets fælles menighedsråd.

I forlængelse af seneste søndags gudstjeneste i Lundby Kirke samledes kirkegængere, menighedsrådsmedlemmer og kirkens personale uden for kirken for at hylde Lis Rasmussen, der i forbindelse med nyvalg til menighedsrådet har valgt ikke at genopstille efter at have haft sin plads i Lundby menighedsråd – og senest det fælles menighedsråd med St. Ajstrup og Farstrup – gennem 40 år.

Lis Rasmussen har gennem de 40 år varetaget forskellige opgaver i rådets og kirkens tjeneste – senest som kirkeværge for Lundby kirke.

I den anledning takkede menighedsrådets formand Henrik Niss det afgående rådsmedlem for trofasthed og gode diskussioner i menighedsrådet.

Henrik Niss undlod ikke at bemærke, at Lis Rasmussen til tider har haft sine faste holdninger, men altid har forskelligheden i vore holdninger båret til noget godt, og det vil jeg gerne på rådets vegne takke dig for, sagde Henrik Niss til jubilaren.

Sognepræst Annelise Skjerning Hejlskov takkede Lis for indsatsen i dels menighedsrådet, men også for indsatsen i menighedsrådsforeningen og for det »udsyn« hun har bragt fra sit netværk dér.

Fra kirkens personale bragte organist Kirsten Sølvsteen også en hilsen til Lis Rasmussen med tak for indsatsen.

Lis Rasmussen kvitterede med en kort takketale, der på vers lød sådan:

Lis Rasmussens takkevers til menighedsrådet og til de fremmødte sognebørn:

Mange år i menighedsrådet er gået,

masser af gode timer har jeg fået.

Med opgaver af mange forskellig art,

de 40 år i en lind fart.

Nu slap hun endelig rådet, madammen,

stor tak for tiden til jer allesammen.

wLundby-kirke22112020LIS2485
wLundby-kirke22112020LIS2489
wLundby-kirke22112020LIS2505
wLundby-kirke22112020LIS-afslring-22516
wLundby-kirke22112020skulpturgruppen22527