Ekstraordinær generalforsamling i vente

St. Restrup Idrætsforening har afholdt deres årlige generalforsamling. Her var en forsamling på 13 personer mødt op. De kunne se Ruth Christensen blive valgt til generalforsamlingens dirigent. Ruth ledte, som vanligt, sikkert generalforsamlingen.

Formandens beretning
St. Restrup Idrætsforenings formand, Allan Jensen, tog i sin beretning udgangspunkt i sin tale i 2016. Han kunne fortælle om faldende medlemstal, så idrætsforeningen nu tæller i omegnen af 1000 medlemmer. Oktoberfesten endte med et overskud. På udfordringssiden fortalte Allan Jensen om kvalerne med at få et kantineudvalg på benene. Kantineudvalget ”lukkede” i sommeren 2015. Siden er der blevet arbejdet på at finde medlemmer til et nyt lignende udvalg. Dette er pt. ikke lykkes, hvorfor kantinedriften ligger hos de respektive afdelinger.

Allan Jensen rundede sin beretning af med, at fortælle om et muligt samarbejde mellem idrætsforeningen og Frejlev Skole i form af ombygning af kantineområdet. Frejlev Skole ønsker at integrere området yderligere i deres dagligdag, og ønsker at have idrætsforeningen med på råd i denne proces, så både skole og idrætsforening om muligt tilgodeses. Ydermere er nye depotfaciliteter, i forlængelse af dette samarbejde med Frejlev Skole, opstået. Idrætsforeningen ønsker at flytte et eksisterende depotrum, og bygge nyt, for at give plads til indkig i Frejlevhallen for tilskuere mv. 

Økonomi
Idrætsforeningens kasserer, Allan Siig Hansen, kunne gennemgå regnskabet, der viste røde tal på bundlinjen – et mindre underskud. Trods underskud blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Valg
Der var én post i St. Restrup Idrætsforenings hovedbestyrelse, som var på valg; Hovedformanden. Nuværende formand, Allan Jensen, ønskede ikke genvalg. Det lykkedes ikke at vælge en ny hovedformand. Derfor står idrætsforeningen nu over for en ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny formand skal vælges, for at idrætsforeningen forsat kan eksistere. Den nuværende bestyrelse kører videre som forretningsudvalg frem til den ekstraordinære generalforsamling.