Op til sidste uges generalforsamling i Nibe Roklub havde formanden gennem fem år Ole Torp bebudet sin afgang efter i alt 15 års bestyrelsesarbejde for klubben.

44 medlemme af klubben hørte indledningsvis den afgående formand gennemgå et år i Nibe Roklub, som på mange måder havde været anderledes. Først og fremmest har vejret i 2018 været fantastisk godt og der har været uanede gode muligheder for at udøve roningen. Det resulterede i, at den hidtidige aktivitetsrekord i form af roede kilometer blev overgået med 35%.

Klarest har udad til stået de resultater, som klubbens juniorroere har opnået. Her har de tre søskende Silke, Søren og Lærke Petersen opnået rigtig mange fine placeringer på trænings- og kapronings banerne. Størst opmærksomhed fik Lærkes nordiske mesterskab på 5000 meter distancen i 2’er kajak, der blev fulgt op af to sølvmedaljer, og hendes danske mesterskab i indendørs kajakroning over 500 meter. Endvidere deltog Lærke med det danske junior landshold ved Europamesterskaberne i Kroatien med en 7. plads som resultat.

I 2019 er alle tre roere rykket en klasse op, hvilket giver betydelig hårdere konkurrence. Trods dette har Søren opnået en flot 3. plads og bronzemedalje ved DM i indendørs kajakroning over 1000 meter.

På kapronings fronten opnåede Jacob Norris en sølvmedaljer i Dansprint Oceanrace Cup.

Klubben fik til de ihærdige juniorroere god sponsorstøtte fra bl.a. Spar Nord Fonden og Nibe Elforsynings Fond til indkøb af to kapkajakker.

Klubbens motions- og langtursroere roede gennem 2018 kortere og længere ture i både det lokale farvand, andre steder i landet (Nibe-Struer, det sydfynske øhav, Gudenåen og Sunds Sø ved Herning). Endvidere deltog to af klubbens medlemmer på en ferietur med roning i det græske øhav. En tur, der i 2019 gennemføres af flere af klubbens medlemmer.

Nibe Roklub tog sidste vinter et ny-renoveret og udvidet motionsrum i brug, og betydningen heraf har ikke kunnet undervurderes, sagde Ole Torp. Dagligt er der i efterårs- vinter- og forårs månederne aktivitet, og året rundt benytter juniorroerne lokalet til styrketræning mv.

Der er siden indvielsen af det nye motionsrum investeret massivt i nye redskaber, og der udbydes for tiden rospinning, som mange benytter sig af. De nyeste investeringer er støttet af Aalborg Kommune og Velux Fonden.

Klubben uddannede i foråret 2018 ca. 25 nye roere, der alle har udvist stor aktivitet, og der er ligeledes uddannet en række nye instruktører. Der gennemføres igen i år en tilsvarende roskole.

Ole Torp berørte endvidere renoveringen af Nibe Svømmebad, som nu i over et år har udelukket medlemmerne fra at træne og aflægge den obligatoriske svømmeprøve. – Vi håber nu på, at de seneste meldinger om badets åbning medio marts kan holde, for vi kan ikke gå på kompromis med denne prøve, selv om vore muligheder for svømning er stærkt indskrænket, understregede den afgående formand.

Bestyrelsen i Nibe Roklub, med nyvalgt og genvalgte medlemmer - bagest fra venstre: Husforvalter Thorbjørn Borregaard, rochef Per Schmidt og kajakchef Jacob Norris. Forrest kasserer Elis Jochumsen, den nyvalgte formand Birgitte Larsen og næstformand Jacob Søndergaard.

Medlemmerne skulle som nævnt vælge ny formand, og her valgtes Birgitte Larsen enstemmigt. Yderligere var der genvalg til husforvalter Thorbjørn Borregaard og til kajakchef Jacob Norris. Bestyrelsen består endvidere af næstformand Jacob Søndergaard, kasserer Elis Jochumsen og rochef Per Schmidt. Som revisorer genvalgtes Leif Beltoft og nyvalgtes Søren Jørgensen i stedet for Lena Knudsen.

Generalforsamlingen, hvor Vibeke Borregaard var dirigent, sluttede med orientering om fremtidige projekter, bl.a. kommende byggeri af nye kajakhuse til opbevaring af et stigende antal kajakker.

Afslutningsvis ønskede klubbens næstformand Jacob Søndergaard den nye formand tillykke med valget, og han takkede den afgående formand Ole Torp, som samtidig fik overrakt en gave fra klubben.

Nibe Roklub, der midt i sæsonen 2019 kan fejre 80-året for sin oprettelse, er 17. august arrangør af DM Ocean Race, en 22 kilometer maraton klasse, i regi af Dansk Kano- og Kajak Forbund.