Mads Hviid Carlsen har taget over efter Knud Tobiasen

Omkring 40 medlemmer af Nibe Boldklub deltog tirsdag i årets generalforsamling. Deltagerne oplevede som det første, at dagsordenen blev brudt, og klubbens kasserer Mette Bach tog ordet for at udnævne »Årets NB’er«, som det gennem mange år har været en tradition.

Mette Bach understregede, at der ved udvælgelsen af kandidater denne gang ikke havde været tvivl om, at klubbens formand Knud Tobiasen skulle have denne pris for sit enestående engagement for Nibe Boldklub. Og særligt i det nu forgangne jubilæumsår, hvor det ene store arrangement har afløst det andet, og hvor det helt store mål med at få etableret en kunstgræsbane, er blevet realiseret.

Knud Tobiasen gennemgik derpå året 2019, hvor klubben gennem hele året fejrede 100 året for sin stiftelse.

Ud over den nævnte pokal for Årets NB’er blev der så uddelt pokaler for:

Årets træner / leder: Allan Hurup

Saluttens Mindepokal: Rico Gertsen

Årets spiller, herre senior: Gabriel Rask Martinez

Topscorer, herre senior 1: Andreas Schunck

Årets spiller, herre senior 2: Søren Staun

Årets spiller, kvinder senior 1: Sara Brutsaert

Årets spiller. Kvinder senior 2: Mette Pedersen

Valg til bestyrelsen:
Knud Tobiasen og Troels Fage Krogh genlpstillede ikke.
I stedet valgtes Jonas Bragason og Mads Hviid Carlsen – sidstnævnte som klubbens nye formand.
Endvidere var der genvalg til Thomas Juul Jørgensen (for 1 år) og Mette Bach (for 2 år) og Martin Rosbæk (2 år).
Til suppleanter genvalgtes Helle Boddington og Michael Frendrup.

I kommende udgave af Nibe Avis’ trykte udgave uddybes generalforsamlingens forløb med flere oplysninger.