RIF’s hovedbestyrelse kunne i den forgangne uge byde velkommen til den årlige generalforsamling. 

Visionsproces, sammenbygning af idrætshaller, halbal udsat
Det var en glad formand for RIF’s hovedafdeling, Jeanette Pagh Emanuelsen, som kunne fortælle, at St. Restrup Idrætsforening i det forgangne år har haft mange jern i ilden. Der er gennem året, i samarbejde med DGI, blevet arbejdet med en visionsproces for idrætsforeningen, hvor visionen i årene fremover skal sigte mod: 

Fællesskab, fritid for alle, fedt sted at være og et større VI.  

Ellers bar beretningen præg af St. Restrup IF’s drømme for fremtiden – en sammenbygning af de to Frejlevhaller, nye depotfaciliteter, omklædningsrum mv., der fremtidssikrer idrætsforeningen med moderne lokaler, der giver muligheder for en lang række fysiske aktiviteter, men også giver muligheder for at nye brugere kan benytte sig af disse. Sammenbygningsprocessen er pt. i en fase, hvor der ligger et godt udkast på et projekt, men der også er indledt et samarbejde med 

Lokale- og Anlægsfonden, der har givet foreningen og Frejlev Skole til opgave at se på projektet med andre vinkler ind i dette.

Formanden fortalte også om en drøm om, at idrætsforeningen i fremtiden kunne etablere ét sponsorudvalg på tværs af afdelingerne. Således vurderede hun at dette vil have flere positive effekter end negative, og det er noget erhvervslivet også efterspørger. Således vil idrætsforeningen med sine 1100 medlemmer også kunne stå stærkere ved at være én samlet enhed når der skal sælges sponsorater.

Jeanette Pagh Emanuelsen kunne også i sin beretning ærgre sig over at Covid-19 har sat en stopper for idrætsforeningens Halbal, der flyttes til efteråret, og hun afsluttede sin beretning med en tak til alle idrætsforeningens samarbejdspartnere og frivillige.

Regnskab
Kasserer Allan Siig Hansen aflagde revideret regnskab. Regnskabet viste et underskud nær 35.000 kr. Allan Siig Hansen forklarede, at underskuddet skulle findes i et lavere medlemstilskud fra Aalborg Kommune. Det viste sig imidlertid med generalforsamlingens kommentarer til regnskabet at dette var behæftet med enkelte afgørende usikkerheder, hvorfor bestyrelsen fik til opgave at justere regnskabet til først kommende hovedbestyrelsesmøde.

To nye medlemmer af hovedbestyrelsen
Ved årets generalforsamling ønskede hovedbestyrelsens kasserer Allan Siig Hansen og sekretær Kristian Riis Ruby ikke genvalg. I deres sted trådte Lars Møller Madsen ind som kasserer og Nadia Hansen som sekretær. 

Årets RIFFER – med baggrund i flere af delinger
Ved hovedbestyrelsen generalforsamling er der en tradition, at der under punktet eventuelt, udnævnes »Årets RIFFER«. Valget faldt i år på Joan Skøtt Thomsen, som gennem mange år har været et utrolig aktiv i idrætsforeningen på tværs af afdelinger, der tæller: Fodbold, håndbold, gymnastik og idrætsforeningens kantineudvalg. Således er Joans bidrag enormt stort og altid præget af godt humør og foreningshjerte. Joan modtog St. Restrup Idrætsforenings vandrepokal og en erkendelse samt stor applaus fra de fremmødte deltagere på generalforsamlingen.