Lene Merete Krath, formand for Begynderudvalget i Sebber Kloster Golfklub, fortæller her om livet og aktiviteterne i klubben:

Uden tvivl har 2020 været et tilpasningens år. Vi startede med at gå ture på banen to og to eller alene, pudsigt nok måtte vi ikke have vores køller med, der var tvivl om vi kunne administrere afstandskrav på parkeringsplads og bane; et tiltag anbefalet af golfunionen, som medførte en del undren blandt vi almindelige golfspillere.

Efter et par måneders betænkningstid og med en begyndende sæson i horisonten, ændrede unionen politik med henvisning til den overraskende mængde frisk luft, man erhverver sig ved at spille golf, og som der fra øverste hold (»Mettemor«) hele tiden var blevet anbefalet.

I vores, såvel som andre golfklubber, sætter vi det sociale aspekt i højsædet, så med forsamlinger på max. 10 personer, 2 meter afstandskrav m.m., skulle der tænkes ud af busken.

I Sebber Kloster Golf Klub havde vi den store glæde, at rigtig mange havde lyst til at stifte bekendtskab med golfen. Så det blev nærmest et tilløbsstykke fra lokalområdet, i løbet af året har vi uddannet ca 100 nye golfspillere, hvoraf et stort antal har tegnet medlemskab i klubben. I begynder udvalget skulle hele vores koncept tænkes igennem. Først skulle træning med vores professionelle træner planlægges med max. otte deltagere pr. hold, regelundervisning i klubhuset lægges i trygge rammer, vores mandagstræning og begynderturneringer om mandagen med som regel mange deltagere, skulle puttes i ordentlige rammer. I  golf spilles der max. fire personer sammen, men udfordringen lå i, hvordan kunne vi afvikle turneringer på forsvarlig vis og samtidig bevare det gode fælles samvær. 

Nu er danskere jo ikke uden kreative evner, så ved fælles indsats fik vi skabt masser af hyggeligt samvær i grupper af 10, selvom jeg må indrømme,  dåseøllen bagefter engang imellem bar lidt meget præg af polarhavet  (enkelte isbjerge). Hen over sommeren kunne vi glæde os over de mere lempelige restriktioner, åbent klubhus, større forsamlinger, og masser af liv på banen, så alt i alt et næsten normalt dagligt leben og gøren i klubben, selvom krammerne er blevet afløst af albuestød, i visse tilfælde et gode, da jeg personligt ikke er meget for at kramme folk med fuldskæg.

Hen over vinteren, med de øgede restriktioner, har klubhuset ikke været åbent for forsamlinger, toiletter og andre faciliteter har kunnet benyttes, men det har ikke afholdt golfspillerne fra at mødes og hygge sig i det omfang myndigheder og engang imellem vejrguderne har tilladt det. 

Nu ser vi alle frem til den kommende sæson, med masser af forhåbentligt nye medlemmer og masser af  liv i klubben.