2019 var et travlt år i Nibe Boldklub, med et meget ambitiøst jubilæum og et år hvor der blev igangsat store projekter, som alle kom flot i mål. 

Forventningerne og ambitionerne for 2020 var derfor hundrede procent på det sportslige, og tilbage til en helt normal hverdag i en mindre nordjysk fodboldklub.  

Nibe Bolklubs formand Mads Hviid kunne på generalforsamlingen gøre status, og han sagde bl.a.:

Året 2020 må siges at blive helt anderledes og et nyt kapitel til historiebøgerne, da verden pludselig blev ramt af Covid-19. Årets første bestyrelsesmøde fandt sted den 11. marts og samme aften lukkede Danmark ned og det samme gjorde Nibe Boldklub, hvilket var startskuddet til et udfordrende, frustrerende og meget anderledes fodbold år end det vi kender. 

Vi sagde farvel til ca. 100 medlemmer, sponsorer som trak sig og puljer som vanligt er med til at forsøde tilværelsen og som bidrager til opretholdelse af driften i klubben. 

Det blev hurtigt klart efter et par ekstraordinære bestyrelsesmøder, at årets fokus blev på det økonomiske niveau, frem for det sportslige, som ellers er drivkraften for os. 

Derfra gik det som i alle ved, op og ned med den ene retningslinje efter den anden, nye regler hver uge og en genåbning, der snart skulle vise sig, at blive starten til end nu en nedlukning. 

Rekord fodboldskole
Men som altid er der lys i mørket, og fodboldskolen viste sig at være præcis det vores unge medlemmer havde brug for. Det blev til en rekordstor tilmelding pa 154 deltagere. Et enormt positivt resultat ovenpa et styrtdyk i medlemmer. 

Godt gået til alle
Ligeledes har opbakningen fra vores dygtige trænere og ledere været vigtig i denne tid. Trænerne og lederne har igennem hele året har været positive, løsningsorienteret og hjulpet mig og resten af bestyrelsen med at efterleve de restriktioner som vi har været underlagt i hele 2020. 

Vi formåede dog at få en nogenlunde normal efterårssæson med masser af kampe og træninger, dog med et twist i form af restriktioner, og ekstra brug af kegler og minestrimler som markerede de mange træningsområder. 

Jeg vii også gerne sige en stor tak til alle de sponsorer, som forsat støtter op om Nibe Boldklub: Uden jer var intet muligt og vi har fortsat virkelig mange sponsorer, store som små. Alt tæller og alt er enorm vigtigt for, at vi forsat kan tilbyde vores mange medlemmer de fantastiske forhold vi har i dag. 

2020 viste vigtigheden af den lokale opbakning vi har, og forhåbentlig forsætter med at have. 

Fremadrettet arbejdes der på at lave et lille sponsorudvalg, hvis opgave er at vedligeholde vores eksisterende sponsorportefølje samt finde nye sponsorer og samarbejdspartnere. 

Dette er helt essentielt for fremtiden, og for fortsat at kunne tilbyde vores mange spillere nogle dygtige trænere, opdaterede rekvisitter som i den sidste ende gerne skulle ende i fine resultater og udvikling af alle vores spillere.

Vi havde rigtig mange planer for 2020 og ikke mindst med vores sportslige udvalg. Det var desværre ikke muligt at igangsætte alle de tanker og ideer, der var planlagt, så det får vi forhåbentlig glæde af i det nye år. 

Sportsligt udvalg vil forsat stå for den sportslige retning for klubben, ligeledes vil de forsat ansætte trænere. 

Frivilligheden har desværre været en udforing igen i 2020 og de udfordringer forscetter desvcerre her i 2021:

Vi har mangel på assistent trænere, frivillige til aktiviteter udover det fodboldmæssige, frivillige til forskellige udvalg og frivillige til hjælp af cafeteriadriften. 

Vi skal finde opskriften på at få involveret forældregrupperne, vise dem at der ikke skal meget handling til, for det får en stor betydning for klubben. Det er en svær opgave, men ikke umulig. 

Vi har på helt suveræn vis fået medlemstallet tilbage, og helt præcist har vi har en tilgang pa 109 spillere fordelt på alle årgangene.  

For et stort engagement i Nibe Boldklubs ungdomsafdeling og formand for klubbens Børne- og Ungeudvalg, modtog Finn Pilgaard prisen som »Årets NB’er«. Prisen blev overrakt af klubbens formand Mads Hviid (tv).

Kasserer Mette Bach fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 37.444 kr.

Ved valg til bestyrelsen blev Mads Hviid og Martin Rosborg genvalgt. Helle Boddington er i årets løb indtrådt i bestyrelsen, der foruden består af Thomas Juul Jørgensen og Mette Bach.

 

Alex Kristian Hansen modtog på Nibe Boldklubs generalforsamling prisen som »Årets træner / leder« for sit store engagement og god dialog blandt trænere og ledere på dagligt plan. Prisen overrækkes her af Nibe Boldklubs formand Mads Hviid (th). Det er 35. gang, prisen er uddelt – alle gange med Spar Nord Bank som sponsor.