Af: Hans Henrik Henriksen

Rådmand, By- og Landsskabsforvaltningen og byrådskandidat S
Rosenparken 44, Nibe

Jeg havde i sidste uge besøg i byrådssalen af to af 7. klasserne fra Nibe Skole. De besøgte byrådssalen, som en del af undervisningen i samfundsfag. Formålet var, at få et indblik i hvordan Aalborg byråd og de politiske udvalg arbejder. Besøget gav mig inspirationen til at skrive det her læserbrev. Jeg vil efterfølgende prøve, at tage læserne/vælgerne med ind i "maskinrummet" for byrådsarbejdet, som jeg har oplevet det. Jeg har siden, at jeg startede i byrådet tilbage i 2006 siddet i tre politiske udvalg - Skole- og kulturudvalget, Familie- og socialudvalget og nu som Rådmand i By- og Landskabsudvalget. Udvalgene er så vidt muligt sammensat bredt på tværs af de politiske partier i byrådet, dog med "rødt flertal" i alle udvalgene. Jeg har fra starten af mit byrådsarbejde oplevet et fantastisk samarbejde i udvalgene og i byrådet. Arbejdet har været kendetegnet ved, at et godt samarbejdsklima - politiske ståsteder og personligheder til trods. Der har været et ønske om at finde løsninger, som flest mulige medlemmer har kunnet bakke op om. Selv når der har været svære problemstillinger - besparelser, omstruktureringer på skole- eller socialområdet, o.a., så har jeg oplevet, at vi som politikere, ved en fælles indsats, kan finde løsninger sammen. I en tid med meget snak om politikerlede, så oplever jeg en anden politisk hverdag i Aalborg Byråd - heldigvis! Det er yderst sjældent, at partier eller enkelte medlemmer melder sig ud af det "fælles ansvar". Selvfølgelig har vi politikere ofte forskellige standpunkter omkring en politisk sag, men når den bliver konkret og ofte meget lokal, så har vi vist, at vi sammen kan finde løsninger. Det er vel også det borgerne i sidste ende forventer af os, og derfor de som vælgere har stemt på os. Jeg oplever det i By- og Landskabsudvalget, hvor jeg sidder for bordenden, godt nok med et rødt flertal, men det er en helt anden dynamik, som i sidste ende bestemmer de politiske beslutninger. Nemlig det engagement og den viden, indsigt og respekt, mm. for hinandens forskelligheder, som i sidste ende er udslagsgivende. Det er jeg dybt taknemmelig for og det har været en kæmpehjælp for mig som rådmand på det område, som typisk bliver betegnet som "øretævernes holdeplads". Det hjælper selvfølgelig også, at vi som byråd er blevet meget bedre til at involvere borgerne i de store beslutninger og borgerne ønsker løsninger ikke uenigheder.

Nu er valgkampen, til byrådet den 21. november, ved at komme op i omdrejninger. Jeg håber selvfølgelig, at det gode samarbejde kan fortsætte også her lokalt. Så omsætter vi, efter min mening, bedst de ønsker borgerne har til os til konkrete resultater. Det har vi haft tradition for indtil nu, med de resultater som faktisk er skabt. Jeg kan jo konstatere, at vi overordnet er enige om, at vi skal etablerer et sundhedshus i Nibe med praktiserende læger og kommunale sundhedstilbud, finde en løsning på pladsmanglen på Nibe Skole, at vi skal styrke Nibes rolle som den førende handels- kultur- og foreningsby udenfor Aalborg. Vi har jo også lavet en jordfond, som skal skabe bedre muligheder for byudvikling i Sønderholm, Bislev, Farstrup, Sebbersund/Valsted. Vi er vel også enige om at vi samtidig gerne vil styrke de mindre skoler i de nævnte byer? Vi vil også bygge flere almene- og seniorboliger i oplandsbyerne og mm. Faktisk er der mere som samler os på tværs af de politiske skel,  så skal vi ikke bare komme i arbejdstøjet og skabe resultater sammen til gavn for borgerne. De sidste to 7. klasser besøger mig i byrådssalen på torsdag og jeg glæder mig!