Af: Thomas Pedersen, Teglageren 59, Nibe,

Føljetonen om busserne i Nibe syntes efter den seneste ændring med flytning og nedlæggelse af stoppesteder at have fået sin afslutning, om det er en lykkelig afslutning kan nok diskuteres…

Nedlæggelse af stoppestedet på Hovvej/Hobrovej var en nødvendighed, og skulle aldrig have været etableret.

I den forbindelse blev der også foretaget en række andre ændringer af de øvrige stoppesteder i Nibe by, som må siges at være en klar forringelse. Pludselig gik Nibe fra at have 4 stoppesteder i hver retning til 2 stoppesteder, altså en nedlæggelse af 2 af de 4 stoppesteder. Hvorfor der er sket en så markant serviceforringelse for Nibes borgere står hen i det uvisse. Ved en hurtig sammenligning med nogle af omegnsbyerne, f.eks. Sønderholm med 3 stoppesteder og Valsted med 2 stoppesteder, kan Nibe således nu mønstre samme antal stoppesteder som Valsted, men 1 mindre end Sønderholm! 

Hvis vi kigger lidt længere væk fra Nibe og sammenligner med byer der størrelsesmæssigt og indbyggermæssig er tættere på Nibe, f.eks. Klarup, Gistrup og Storvorde med 5-11 stoppesteder er forskellen endnu mere markant. Hvor der i Nibe er ét stoppested pr. 2.600 indbyggere er tallet for Gistrup, Klarup og Storvorde mellem 325-666 indbyggere pr. stoppested. Hvorfor Nibe skal have så markant en dårligere servicering målt på antal stoppesteder kunne det være rart at få svar på?

At der her 10 år efter kommunalreformen fortsat »kun« kører gennemgående regionalbusser til og fra Nibe er formentligt en del af forklaringen. 

På trods, at Nibe er vokset og nye boligområder er kommet til gennem de seneste 10-15 år er busserviceringen syd for Sygehusvej ikke fulgt med denne udvikling, og mange der benytter sig af bussen kan nemt have op til 1 kilometer til nærmeste stoppested. 

Når man bosætter sig i en by af Nibes størrelse er det nok ikke forventningen, at der er så langt til nærmeste stoppested. Så hvorfor Nibe ikke skal have samme busservicering som andre byer i Aalborg Kommune kunne det være interessant at høre? Det kunne jo være oplagt, at der f.eks. blev etableret en rute som kørte ad Sygehusvej-Vestervangen-Solbakken-Grydstevej - alle større veje med plads til busser.

En lille bemærkning til det nyetablerede stoppested på Sygehusvej ved Kirkegården. Når der nu er så forholdsvist lang til stoppestederne i Nibe betyder det selvfølgelig, at rigtig mange af passagerne bruger cyklen som transport til stoppestedet. Her kan der let stå 20-30 cykler på Kirkegårdens parkeringsplads, idet der alene er placeret et mindre cykelstativ ved læskuret. Jeg tænker, P-pladserne egentligt ikke er tiltænkt som cykelparkering ligesom cyklerne ved den mindste vind alle lægger sig fra en side af. 

Når stoppestederne er placeret overfor hinanden kan man undre sig over, hvorfor har man ikke valgt at etablere buslommer? Som borger tænker man nogle gange: »Hvorfor bliver der ikke lavet nogle ordentlige, gennemtænkte løsninger (gerne første gang)«. 

Man sidder lidt med fornemmelsen, at det ikke må koste nogle penge eller så lidt som muligt, men løsningerne bliver altså også derefter. 

Samme tanke kunne man få med de stoppesteder som blev nedlagt, f.eks. stoppestederne i Nørregade v/Jacob Petersens Vej, der krævede en opgradering, men i stedet blev nedlagt. Det er jo billigere, men en klar dårligere service for borgerne.

Venlig hilsen
Thomas Pedersen