Fra Thomas Larsen, Skovbakken 36, Nibe, kandidat for Venstre til Regionsrådsvalget, har redaktionen modtaget dette læserbrev:

Skal Regionen ikke have bedre styr på økonomien?

Flere lokale medier kan 31/3 2021 berette, at Regionsrådet på møde d. 30/3 2021 har bevilget 10 mio. kr. til en helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital. (NAU). 

Det er fint at hospitalet får en sådan, ingen tvivl om det og ingen tvivl om det vil være en styrke i den samlede præhospitale indsats. 

MEN, set i lyset af den allerede (mildest talt) skrantende økonomi på byggeriet af NAU, kan det undre, at man igangsætter endnu et byggeri UDEN, at have finansieringen på plads. 

Overskridelse af budgettet til NAU i størrelsesorden 250 mio. kr. har tidligere været nævnt. 

Det fremgår, at Regionen forventer, at man kan skaffe de resterende 20-30 mio. via fonde og private tilskud, men samtidig fremgår det også af mødereferat at….

” …Såfremt det ikke lykkedes med fondsdonationer, vil Regionen skulle identificere anlægsmidler indenfor eget anlægsbudget i stedet.”

Det vil med andre ord sige, at man i givet fald skal tage penge fra et anlægsbudget der allerede er overskredet betydeligt. 

Det VIL medføre forringelser for patienter og personale.

Jeg anerkender, at byggeriet er fremskredet så det kan være nødvendigt, at bygge/klarlægge konstruktionen af platformen nu, men det må forholdsvis hurtigt kunne klarlægges om de resterende midler kan fremskaffes.

Burde der ikke være sikkerhed for finansieringen inden byggeriet igangsættes, så vi ikke oplever endnu et budget der skrider? 

Det har egentlig altid været ”god stil” at have et økonomisk overblik og styr på ”råderummet” inden man investere og den praksis vil jeg da opfordre til at man fastholder !