Af: Mogens Ove Madsen, Regionsrådskandidat (A), Fladhøjvej 14, 9600 Års og
     Erik Stagsted Byrådskandidat (A), Gattensmindevej 10, 9670 Løgstør  

Vi har en vision om, at især de ældre borgeres møde med sundhedsvæsenet skal være sammenhængende, borgernært og særdeles gennemskueligt. 

Uanset om man møder kommunen, hospitalet, psykiatrien eller almen praksis. 

Udgangspunktet skal være de behov og mulige udfordringer den enkelte borger har, og lader det være afsættet for det videre arbejde. 

I denne forbindelse kan man godt skele til Regionens udviklingsprogram Nye veje, der har været forankret i en tilladelse fra Sundheds-og Ældreministeriet. 

Der har blandt andet været drevet almen medicinske tilbud på Mors. Et eksempel til efterfølgelse i Vesthimmerland er " Vi piller ved pillerne". Her er der gode erfaringer med at borgere er blevet tilbudt en medicingennemgang ved en farmaceut i samarbejde med en læge. 

Formålet er at forbedre borgernes sundhed og samtidig sikre borgeren en meget bedre forståelse af egen medicin. Indsatsen skal samtidig bringe farmaceuter i spil i som en ny faglighed i almen praksis. 

Et konkret eksempel af en medicingennemgang førte til at en ældre patient fik ændret sin medicin så den frem for at forebygge blodpropper i hjernen forebygger blodpropper i hjertet, hvor borgeren er mest udsat. Samtidig fik borgeren frataget sovemedicin som ingen virkning har, men som fortsat giver bivirkninger. 

En god begyndelse, vil være at fokusere på alle plejehjemmene, da der som regel, anvendes alt for meget medicin til beboerne. 

Der kan ofte fortælles, af pårørende, at beboere på plejehjemmene, kun har meget lidt medicin med  i ”kufferten" ved indflytningen. Mængden øges nogle gange betydelig inden for det første år som beboer. Dette er ikke acceptabelt! Et skift af lægemiddel kræver, at en praktiserende læge ændrer recepten. Vi ser for os, at vi kan skabe et formaliseret samarbejde mellem kommunen, praktiserende læger og apoteker for at spare tid for både apoteket, lægen og patienten, men også for at reducere udgifterne til medicin. 

De bedste hilsner 

Mogens Ove Madsen (A), Regionsrådskandidat,
Regionsrådsmedlem, Fmd Udvalget for Akut og Praksis

Erik Stagsted (A), Byrådskandidat Vesthimmerlands Kommune(A)