Gennem fem år har Gert Kristensen med sit firma GK Energi i Nibe Erhvervspark, Skalhuse, arbejdet på et projekt med opstilling af otte store vindmøller i Lyngdrup i det sydlige Vendsyssel, nær grænsen mellem Aalborg og Brønderslev kommuner.

Tilbage i 2009 stod GK Energi bag et tilsvarende, men dog mindre projekt i samme område, hvor der blev opstillet syv vindmøller.

Elproduktion svarende til 6 gange Nibe by

– Opstilling af de otte nye vindmøller i området mellem Vester Hassing og Hjallerup sker i disse uger med et omfattende byggeri, som kræver ekstra anlæg af adgangsveje og meget store fundmanter, der skal bære vindmøllerne. Og forud er gået en omfattende proces med kommuneplan,  lokalplan, nabohøringer m.v., fortæller Gert Kristensen til Nibe Avis.

En del af processen med etablering af de otte vindmøller er også, at beboere i lokalområdet har fået mulighed for at købe anparter i vindmølleprojektet, der nu er så langt i byggefasen, at der fredag holdes rejsegilde.

Gert Kristensen understreger, at han med de aktuelle otte vindmøller i området føler sig velkommen blandt de lokale, og der har efter seneste projekt i 2009 kun vist sig tilfredshed med de første syv møller – og en enkelt indsigelse til det aktuelle projekt er blevet behandlet.

Data for mølleprojektet:

 Projekt startet dec. 2012

– VVM-tilladelse dec. 2015

– Etablering af vej og fundamenter april-august 2017

– Rejsning af møller sept.- okt. 2017

– Nettilslutning okt. 2017 

– 140 meter totalhøjde 

– Rotordiameter 113 meter

– Årlig elproduktion: 75 mio KWh svarende til 18.750 parcehhuse i ét år

– Elproduktion svarende til 6 gange forbruget i Nibe by

– Én mølle bygges på fundament af  80 tons stål og 738 m3 beton = 2500 tons incl. jorddækning.

– Projektets samlede pris: ca. 200 mio. kroner.

GK Energi opfører endvidere et tilsvarende projekt i Egebjerg, Hjørring Kommune.

Det er voldsomme og komplicerede fundamenter i beton og jern, der holder de store vindmøller på plads.