I foråret starter nedrivningen af Hjedsbæk Kro, som viger pladsen for to nye boliger. Kroen har været samlings- punktet i byen. Det var her man holdt sin familiefest, begravelse, dilettant, juletræ og der var bal på kroen.

Vognmænd fortæller, hvordan deres chauffører har brugt kroen som mødested, de aftalte at mødes over eftermiddagskaffen, ved det berømte kaffebord. Desuden har Hjedsbæk skytteforening og jagtforening begge haft til huse på kroen. I godt vejr gik personalet fra kroen over vejen og serverede på bakken, hvor der var traktørsted.

I anledning af at kroen skal rives ned, vil Hjedsbæk Borgerforening invitere til kaffe og Lokalhistorisk Arkiv vil komme og fortælle kroens spændende historie og der blive afholdt en sidste fest på kroen, med spisning og bal, oplyser Åse Lambertsen, Hjedsbæk Borgerforening.