Nibe Avis har opfordret de lokalvalgte politikere i læserkredsen til at kommentere med hver deres syn på det netop indgåede budgetforlig for Aalborg Kommune 2019:

Byrådsmedlem Evald Lange Rise (S):
Mine første budgetforhandlinger er vel overstået i mit første år som lokalpolitiker. Det har været yderst lærerrigt, hvor jeg har fået yderligere indsigt i de kommunale forhandlinger. Jeg synes, at budgettet er godt, hvilket også understreges af, at 29 ud af de 31 kommunalpolitikere er med i dette brede forlig.

Der er mange nedslag, som der kan laves. For fra min stol er det både et økonomisk ansvarligt budget, men også et visionært budget. Med de lokale briller på, er jeg meget glad for, at besparelsen på Nibe Museum er rullet tilbage, at der blev forhandlet yderligere økonomi til bogbussen, så den kan servicere borgerne yderligere. Desuden pågår et arbejde med en analyse af, om bogbussen kan fortage nogle af Borgerservices arbejdsopgaver, som kan gavne borgerne i landdistrikterne. Det forløb forventer jeg mig meget af. 

Den store besparelse på pædagogområdet, er jeg meget glad for, at vi fandt pengene til, således at pædagognormeringerne for bl.a. børnene bibeholdes. Det er nødvendigt, og en central del for kernevelfærden, set fra min stol, men også fra mit civile arbejdsliv.

Skoleområdet var meget i fokus, hvor økonomien til nyetableringen af en ny skole på Stigsborg blev forhandlet på plads. Der blev afsat midler til en lokalaftale mellem Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening. Det skal meget gerne være med til at lægge til rette for, at lærerne i Aalborg Kommunes folkeskoler får en klar arbejdstid, der på både den korte og den lange bane er med til, at vi sammen lykkes med en af Folkeskolens kerneopgaver; at alle har optimale betingelser for at trives og lære. Jeg vil spændt følge med i, hvordan aftalen implementeres på de omkringliggende skoler.

Et budget er altid forhandlinger mellem budgetforligspartierne, hvor vi når meget, og der er stort fokus på hele Aalborg Kommune. Der er også steder, hvor vi ikke når i mål, men måske gør det næste gang. Hvad det angår, havde jeg fremført et stort ønske; Mobilitet i landdistrikterne. Under denne overskrift gemmer der sig en analyse af busdriften i landdistrikterne, hvor der på baggrund af denne kunne indsættes yderligere busdrift på ruten. Jeg ved nemlig, at behovet er meget stort i Sønderholm, St. Restrup og Frejlev Vest, som i dag ikke dækkes optimalt i forhold til borgerne, skolerne og børnehaverne mv. Dette var der i denne omgang ikke opbakning til fra den brede forligskreds af partier. Men jeg arbejder ufortrødent videre med dette projekt. 

Evald Lange Rise under borgermødet i Gigantium, her i selskab med borgmester Thomas Kastrup-Larsen og byrådsmedlem Lasse Frimann Jensen.

Rådmand Tina French Nielsen (V):
Det var rart at konstatere, at en samlet forligskreds valgte at respektere det arbejde, som udføres omkring Tinghuset og Nibe Museum. Jeg har aftalt med arbejdskredsen om stedet, at jeg kigger forbi snart. Både for at høre om det, der gøres nu – men også for at vende fremtidsperspektiver. Det skal nok blive super godt.

I forhold til de visionære planer om udvidelsen af Farstrup Hallen med motions- og sundhedscenter nåede vi ikke helt i hus med en finansiering af projektet. Men, vi fik resten af kredsen med på at bevillige 1,5 mio. kr. – og, så må vi i arbejdstøjet med at se efter fonde og andre kilder, som måske kan være med til at understøtte. Lige nu er der fuld gang i projekter fra Sundhedsforvaltningen i Farstrup om alt muligt, lige fra rehabilitering til rygestop. Jeg er ikke i tvivl om, at løftestangen til vores alles sundhed er, at faciliteterne er nære og at aktiviterne kan bygges ind i vores hverdag.

Af de mindre populære ting vi var med til at beslutte, ligger beslutningen om, at Firkløveret skal kobles sammen med Nibe Plejehjem. Jeg har forud for budgetforhandlingerne været i dialog med Ældre- og Handicapforvaltningen om de mere konkrete planer, og er overbevist om, at planerne er fagligt forsvarlige i forhold til borgenes hverdag. Det er jeg faktisk ret tryg ved, men jeg kan godt forstå den uro, der er hos de pårørende. Det vil jeg tage hånd om.

Alt i alt et udmærket budget, hvor der gives og tages. Jeg synes, at vi i Venstre er blevet lyttet til, og det er jeg godt tilfreds med.

Rådmand Hans Henrik Henriksen og rådmand Tina French Nielsen - her i selskab med byrådsmedlem Vibeke Gamst, t.v. (kons.)

Rådmand Hans Henrik Henriksen (S):
Det er overordnet godt budget, men der er stadigvæk besparelser. Jeg er glad for at Nibe Museum er taget ud af besparelserne. Ift. sidstnævnte er det vigtigt, at det arbejde der bliver lavet i huset er mere synligt - belært af budgetdrøftelserne - og man måske arbejder med at samle flere aktiviteter i huset - hvis muligt.

Jeg er endvidere glad for, at pædagoger bevares i undervisningen i folkeskolen. Og at der afsættes flere ressourcer til byggesags- og lokalplanlægning.