Magistraten i Aalborg Kommune har fremlagt sit forslag til budget for 2020.

Af: Finn Lange:

Alle kommende forslag fra de politiske partier om at øge udgifterne på specifikke områder, kommer til at skulle modsvares af besparelser andre steder. Sådan konkluderede Aalborgs socialdemokratiske borgmester Thomas Kastrup-Larsen i dag tirsdag på det årlige møde for pressen, hvor budgetoverslaget for 2020 og årene frem for kommunen blev præsenteret. Det skete på et møde i Aalborg Kongres og Kultur Center.

  • Der er ingen kasse et eller andet sted, hvor der ligger nogle millioner, som vi kan finde frem til at imødekommer eventuelle kommende forslag om at bruge flere penge, fastslog borgmesteren - måske mest henvendt til sine byrådskolleger, der nu frem til vedtagelsen af budgettet for 2020, endeligt skal blive enige om, hvor pengene skal bruges, og hvor der skal spares. Der skal findes et flertal for budgettet inden vedtagelsen, der skal ske 4. november.

Budgetforslaget for år 2020, kan, som det blev præsenteret, kort sagt betragtes som et næsten rent driftsbudget - uden store midler til nye anlægsinvesteringer.

Eneste bynavn uden for Aalborg, der blev nævnt på mødet under nye forslag til kommunale investeringer i nyt byggeri, var Vodskov, hvor politikerne, på baggrund af den demografiske udvikling, foreslår, at der bygges en ekstra børneinstitution. De øvrige nye penge til kommunalt byggerier på skole, fritids- og institutionsområdet kommer til at ske i Aalborg - blandt andet med nye haller ved Gigantium, nye skole på Stigsborg Brygge, børnehave ved Sønderbroskolen, ombygning i Nørresundby af den eksisterende integrerede institution Løvvangen til en vuggestue og en ny institution ved Væddeløbsbanen.  Og så bliver der brugt midler på det såkaldte +Bus projekt gennem Aalborg by. Men det er anlægsopgaver, hvoraf flere af dem allerede er sat i gang.

Inden for den kollektive trafik blev det som noget nyt foreslået, at buslinje 1 forlænges fra Frejlev til Sønderholm. Det sker, fordi Sønderborg i forbindelse med afkortning af denne linje for år tilbage fra Nibe til Frejlev gjorde, at borgerne i Sønderholm blev svigtet.

De lokalt valgte politikere fra Nibe-området, uanset deres partitilhør, udtrykte efter mødet i dag til Nibe Avis, at de mener, at busdriften til og fra Nibe fungerer tilfredsstillende med de nuværende linjer og afgange. Derfor kommer linje 1 ikke helt til Nibe.     

Nogle grupper af befolkningen, der også i Nibe-området, kan få lidt ekstra ud af de kommunale midler fremover, er de ældre og de unge.

  • Vi bliver 2180 flere borgere i kommunen i 2019, og det presser os på driften, sagde borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Det er faktisk flere, end der man havde forudset. Derfor vil kommunen bruge ekstra midler på de befolkningsgrupper, der kan have behov for en ekstra indsats.

Det gælder for eksempel specialundervisningen for børn, som i alt i kommunen vil giver 7.7 mio. kr. ekstra at gøre godt med.   Og så er der afsat ekstra 22. mio. kr. til ældreområdet i hele kommunen. 

Budgetprocessen har involveret hele Byrådet under budgetdrøftelserne den 27. - 28. september 2019.  I alt er der tillagt 34,6 mio. kr. årligt som følge af den demografiske udvikling. 

Budgetforslaget fastholder de nuværende skatteudskrivningsprocenter og aftalen mellem KL og regeringen vedrørende serviceudgifter og anlægsudgifter overholdes.