Fire af Aalborg Byråds seks partier sammen om budgetforlig for 2020. Venstre og Konservative forlod forhandlingerne på baggrund af uenighed om indsatsen for øget beskæftigelse.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har indgået budgetforlig for 2020-2023 med fokus på det stigende antal ældre, små børn samt borgere med handicap. Aalborg har succes som studieby, men det har også medført flere unge ledige. Forligspartierne vil vende den lave vækst med nye indsatser. 

– Det er heldigvis lykkedes os at få lavet et godt og anstændigt budget. Vi er en vækstkommune med 2.274 nye borgere alene i år, og det er dejligt, men det skaber også et udgiftspres. Vi har valgt at prioritere tre nye børnehaver, for vi ser et stigende antal små børn, og så bliver den nye skole på Stigsborg Brygge færdigfinansieret. Det er også vigtigt at påpege, at der tages højde for behovet for pleje og omsorg af de ældre - der bliver også tilført penge til et stigende antal borgere med komplekse behov, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen på vegne af forligspartierne.

Lokale virkninger
Budgettet for 2020 får også nogle virkninger i lokalområdet i og omkring Nibe. Således pointerer rådmand for By og Landskab, Hans Henrik Henriksen (S), at der i Bislev bliver mulighed for at etablere en vuggestue-ordning i tilknytning til den lokale landsbyordning under Bislev Skole. Endvidere fokuseres der på bosætning i de mindre byer, ligesom en tidligere ordning med landsby pedeller søges gen-etableret.

I den kommende uges trykte udgave af Nibe Avis ser vi nærmere på budgettet og de initiativer, der ruller sig ud i Nibe-området på baggrund heraf.