De kommende dage får fokus på forventningsafstemning

Når man fra den ene dag til den anden fjerner den struktur, som folkeskolen bygger på, vil der naturligvis være en hel masse justeringer og nogen frustration. Fra Rådmanden i Aalborg Kommune Tina French Nielsen og formanden for lærerforeningen Karsten Simonsen lyder der onsdag på nedlukningens tredje dag et samstemt »Hav tålmodighed«.

Folkeskolen bygger i høj grad på fællesskab og umiddelbar feedback. Begge dele er svære discipliner, når lærere, pædagoger og elever sidder i hver sin ende af et internetsignal. Men selvom hverdagen er blevet vendt på hovedet, og det kan være udfordrende i begyndelsen, er der stadig ambitioner om at lave god undervisning til eleverne i Aalborg Kommune.

– De forældre, jeg taler med, reagerer, fordi de har ambitioner i at støtte deres børn mest muligt i skolegangen. Samtidig sender lærerne materiale og opgaver ud, fordi de har ambitioner for deres elever. Begge dele er forståeligt og helt i orden. For selvom skolegangen unægteligt er blevet anderledes, og der skal være tid til at få familielivet til at hænge sammen, skal vi stadig have forventninger til og ambitioner for hinanden, siger Rådmand Tina French Nielsen.

Ny hverdag kræver tilpasning
Både for elever, forældre og lærere er erfaringerne med at undervise og blive undervist hjemme foran computeren forskellige. Noget, alle ifølge formand for Aalborg Lærerforening skal huske på. Derfor skal både undervisere og forældre i den kommende tid være tålmodige og tillade hinanden, at alt ikke er 100 % på plads.

– I disse dage kaster lærerne sig over en helt ny måde at arbejde på, og der er meget stor forskel på lærernes erfaringer med de forskellige muligheder og på, hvordan man kan bruge IT-løsninger i de forskellige fag. I et klasselokale kan man ret hurtigt justere krav, følelser, forventninger, forklaringer og hurtigt hjælpe eleverne. Den mulighed er meget svær lige nu, hvor feedbacken er distanceret og ikke umiddelbar. Der hersker dog ikke tvivl om, at lærerne med garanti - af et professionelt væsen - forsøger at gøre det bedste, de kan, under de vanskelige forhold, siger Karsten Simonsen.

Fra Skolerådmanden lyder det, at forældrene kan forvente fejl, men også forvente, at skolerne og lærerne gør deres bedste for i de kommende dage at rette skolegangen og undervisningsniveauet ind, så det passer til eleverne.

– Ingen af os i hele Danmarks har prøvet det her før, og det ér underligt og bøvlet og svært. Men vi har et stærkt skolevæsen og en stærk folkeskole i Aalborg Kommune, som vi skal passe på sammen. Jeg er fuld af beundring for forældrene, som gør deres bedste derhjemme og vores medarbejdere, som sidder krumbøjede ind over køkkenbordet for stadigvæk at give vores elever god undervisning, siger Tina French Nielsen.

Nødpasningen fungerer
Tirsdag aften meddelte Statsministerens, at der den kommende tid max må være 10 personer samlet. De få steder med mere end 10 børn og voksne, har skolerne og landsbyordningerne i Aalborg derfor onsdag morgen delt op i mindre grupper på skolen. Alle steder er meldingen, at selvom hverdagen naturligvis er anderledes, går det godt.

– Der bliver skrevet meget om lærernes arbejde og opgave lige nu, og det er også vigtigt. Men vi har også nogle dygtige pædagoger i skolerne, som møder op sammen med lærerkollegaerne til nødpasningen og som arbejder hjemme med at tænke med i, hvordan pædagogik og bevægelse også kan sendes ud gennem skærmen, siger Skolerådmand Tina French Nielsen.

Situationen er naturligvis også ny for de pædagoger, som er en del af nødpasningen, selvom de er vant til at komme på skolen og have børnene fra morgen til aften i skoleferierne. Også her har det derfor været vigtigt at omstille og afstemme, så de forældre, som har behov for nødpasning, ved, at de trygt kan aflevere deres børn.

Derfor bliver der i disse dage leget gode lege og lavet nogle af de aktiviteter, som man ikke altid kan nå på almindelige skoledage.

– Vores opgave handler om at skabe tryghed. For børnene kan jo også godt mærke, at hverdagen ikke er, som den plejer. Vi skal skabe både trygge og gode rammer omkring børnene i nødpasningen. Og for at have trygge børn, skal vi også have trygge voksne omkring dem - både forældrene og pædagogerne. Her synes jeg, at forvaltningen og skolerne har håndteret situationen godt, så pædagogerne har ro til at koncentrere sig om børnene og det pædagogiske arbejde, siger formand for BUPL Nordjylland, Liselotte Thomsen.

Der er etableret nødpasning på alle de skoler og landsbyordninger i Aalborg Kommune, som har behov. Siden mandag har behovet været dalende, og der er i øjeblikket 149 tilmeldte elever.