FARSTRUP: Alle stemmer er optalt.

Alle stemmer på valgstedet i Farstrup er nu optalt. Stemmeprocenten endte på 66,91% af de 1635 vælgere, som valgstedet repræsenterer.

Venstre får en tydelig tilbagegang, hvilket ganske sikkert skyldes, at Tina French Nielsen tidligere stillede op her, og Farstrup mønstrer helt lokalt ikke nogen Venstre kandidat ved dette valg. Optællingerne af de personlige stemmer vil så senere vise, om det er Sebber-lokale Ole Nør Pedersen eller Nibe-lokale Torben Froberg Poulsen; alternativt andre V-kandidater - herunder spidskandidat Jan Nymark Thaysen, der tager disse stemmer.

Venstres tilbagegang afspejles så hos tre andre, overvejende borgerligt orienterede partier, nemlig Konservative, Nye Borgerlige og Radikale. Her har de to sidstnævnte sine spidskandidater boende i Nibe-området, nemlig Rikke Pedersen (NB) i Nibe, og Jes Lunde (Rad.) i Skørbæk. Om dette har betydning, vil også de personlige stemmetal vise noget om.