Til glæde og fornøjelse - det er kodeordene bag den tildeling af andel i det økomiske overskud, som fire lokale foreninger og organisationer netop har ydet til hhv. SolsideCentrets Venner, Kamilianergårdens Hospice i Aalborg og Kræftafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

Den årlige Julekoncert – senest med Hanne Boel – er dels en tilbagevendende, hyggelig og overskudsgivende aktivitet, som Nibe-Vokslev Menighedsråd, Kulturelt Samråd i Nibe, Nibe Festival Fonden og Nibe Handelsforening står bag, som det har været nu gennem mere end 10 år.

De fire forefinger yder hver et tilskud til Julekoncerten, og sammen med entreen og med fradrag af udgifter, bliver der et overskud ud af koncerten, som senest beløber sig til 26.000 kroner. Dette beløb er netop blevet delt og ved en sammenkomst på SolsideCentret uddelt til SolsideCentrets Venner, Kamilianergårdens Hospice i Aalborg og Kræftafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

Repræsentanter for de modtagende parter takkede hjerteligt for pengene, som falder på et tørt sted, og som kan bringe glæde hos beboere og patienter.