Afdelinger i Gistrup, Svenstrup, Nibe og Aalborg Storcenter samles i City Syd.

Spar Nord Bank er i disse dage og timer i færd med at orientere sine kunder om en ændring af afdelingsstrukturen, der indebærer, at Spar Nord Nibe fra september 2017 bliver en del af en nyetableret afdeling på Hobrovej i det sydlige Aalborg. Spar Nords afdelinger i Gistrup, Svenstrup og Aalborg Storcenter  bliver ligeledes en del af den nye afdeling, der i de kommende måneder indrettes og forberedes til at tage imod kunderne med fokus på det, der fylder mere og mere i de lokale afdelinger, nemlig rådgivning.

Der sker ingen afskedigelser i forbindelse med ændringerne, ligesom pengeautomaterne også bliver stående, oplyser Leif Lind Simonsen, afdelingsdirektør for kommunikation i direktionssekretariatet hos Spar Nord Bank A/S.
Leif Lind Simonsen fortsætter:

– Der ligger naturligvis mange overvejelser bag beslutningen, men der er primært 4 argumenter for at sammenlægge:

– Med sammenlægningen får Spar Nord Bank et nyt og stærkt rådgivningsmiljø i lettilgængelige lokaler i Aalborg Syd. Et stærkt fagligt miljø med mange kompetencer repræsenteret kommer såvel kunder som medarbejdere til gavn.

–  Spar Nord Banks pengeautomater bliver som nævnt stående, hvor de gør i dag, og kombineret med adgangen til netbank, MobilePay, mobilbank mv. vil langt de fleste bankforretninger fortsætte upåvirket af, at der bliver længere til den nærmeste fysiske afdeling.

– Når vi på den her måde vælger at samle kræfterne, sker det bl.a. som en konsekvens af, at danske bankkunder generelt er blevet mere tilbøjelige til at betjene sig selv, og det gælder også i Aalborg-området, hvor kunderne i stigende grad betjener sig selv via netbank MobilePay og mobilbank. Derfor giver det ikke længere samme mening at drive et større antal fysiske banker på et så relativt beskedent geografisk område, slutter Leif Lind Simonsen.

– Efter sammenlægningen vil Spar Nord Bank fortsat være den bank i området, der er stærkest repræsenteret med fysiske afdelinger.