Måske er der født en Sildefestival – ?

Tanker om en Sildefestival i Nibe fik næring ved møde for nylig mellem interesserede i miljøet på og omkring havnen i Nibe, som Lennart Olsson, Nibe Sejlklub og Charlotte Korsholm, »Guf & Kugler«, havde indbudt inter- eresserede til.

Tankerne bag initiativet er først og fremmest at skabe noget mere liv og sammenhængskaft; dels på selve havneområdet og dels mellem havnen og Nibe by, forklarede Charlotte Korsholm på mødet, hvor der også var mødt repræsentanter for beboerne på havnen, Nibe Sildemarked, Nibe Håndværkerforening, Nibes forretningsliv og Nibe Bryghus.

– Efter Nibe Dyrskue er nedlagt og »Havnens Dag« ikke er aktuel i år, mener vi, der er et behov for at markere Nibe – og havnen, ikke mindst – og det er baggrunden for at kalde interesserne sammen, begrundede Lennart Olsson og foreslog bl.a., at der kan afholdes et stort loppemarked på bådebroerne.

Fra Sildemarkedets bestyrelse erklærede Trine Fage Krogh, at man i bestyrelsen har drøftet mulighederne for at opsøge interesser omkring havnen for at inddrage silde- og fiskeri-miljøet og det klassiske Nibe-miljø her.

Fra Nibe Håndværkerforening kunne Niels Erik Sørensen melde om, at man efter Dyrskuets lukning er parate med hjælp til nye aktiviteter – og ligeledes fra Nibe Bryghus erklærede Benno Bonde sig klar til at medvirke.

Mange emner blev nævnt på mødet, men der var almindelig enighed om, at store initiativer skal bearbejdes og kan ikke gennemføres i 2017. Her vil der i stedet blive forsøgt med nogle enkelte og mindre indslag som f.eks. at genoptage »at spille solen ned«, evt. en Drive-In biograf, loppemarked og Sankt Hans.

Parterne mødes igen til et nyt møde i august til nye drøftelser ud fra grundlaget:  Nibes klassiske dyder skal være fremtrædende og de nye tiltag skal være grundigt gennemarbejdet.