Ejendomsselskabet Skomagertorv A/S, der ejer ejendommene med flertallet af forretningslejemålene på Skomagertorvet i Nibe, er efter lukning af dagligvarebutikken KIWI gået i offensiven med at finde eller medvirke til, at der fortsat findes en dagligvarebutik på Skomagertorvet. 

Advokat Niels Pedersen, der er formand for Skomagertorv A/S siger til Nibe Avis: – Hele vort forretningskoncept med Skomagertorvet som udlejer til lokale forretninger hviler på, at der i området findes en dagligvarebutik, og det er af afgørende betydning for både vort eget selskab som for forretningerne i midtbyen, at der findes en dagligvarebutik i området, og det, vi oplever efter lukning af KIWI butikken, underbygger denne holdning, nemlig, at såvel forretningerne i området som kunderne fortsat ønsker tilstedeværelse af en indkøbsmulighed for dagligvarer.

– For nylig har vi på selskabets generalforsamling drøftet situationen, og vi arbejder på flere fronter for, at der kan findes en løsning, der kan sikre en fortsat indkøbsmulighed for dagligvarer, og her ligger mulighederne i såvel discount- og supermarkeds- som egentlige købmandskoncepter, slutter Niels Pedersen.