Sommeren betyder i Nibe, at der er en ny runde med lokalt baserede busture og gåture i Nibes omegn og i Nibe by.

Busture er populære
Sidste uges bustur, der var den første af sin art denne sommer – og onsdagens tur i denne uge – havde deltagelse af godt en snes interesserede, og det er jeg ganske tilfreds med, siger Willy Kær til Nibe Avis.

På busturene er der lejlighed til at opleve nogle af de fantastiske steder omkring Nibe, som byder på gode historier og oplevelser for deltagerne.
Sommerens sidste bustur foregår onsdag i næste uge og bringer deltagerne til den vestlige del af den tidligere Nibe Kommune, hvor lokaliteter som Sebbersund, Valsted, Barmer, Staun, Halkær Mølle og Lundbæk bliver besøgt.

Byvandring i Nibes historiske bydeleSommerend byvandringer gennem dele af det historiske Nibe er som regel et tilløbsstykke, hvor omkring 30 deltagere onsdag i sidste uge var med på en tur fra Torvet, gennem Lille Nørregade og Nibe Anlæg. 

Denne torsdags tur starter fra Nibe Torv og omhandler det område, Willy Kær betegner som »Nibes Latinerkvarter«.

Turen går fra Torvet gennem Kirkestræde, via Gammeltorv og Grønnegade til Strandgade, hvor Nibes storkøbmænd i den sene middelalder herskede og forestod det store sildefiskeri, som gennem 1800-tallet førte til byggeri af nogle af de købmandsgårde, der endnu ligger rester af på stedet.

Willy Kær fortsætter turene i og omkring Nibe de kommende uge, og der er tilmelding til turene, som fremgår annonceringen i Nibe Avis:

http://www.e-pages.dk/nibeavis/620/5