Søndag den 13. august afholdtes atter den årlige Fregatskydning i Nibe Marineforening.

Dagen begyndte som traditionen byder med mønstring på Nibe Torv. Omkring 50 marinere, heraf en stor del besøgende fra Aalborg, var mødt for at deltage i dagens program. Efter antrædning affyredes kanon-salut, opstilling i geledder og march mod havnen. Efter en god march var der ankomst på havnen i Nibe, hvor der blev budt på forfriskninger.

Efter ca. en halv times hygge gik kursen i bedste fodtudse stil atter mod Marinestuen i Nibe, hvor kaffe og rundstykker samt en snaps ventede de nu godt brugte deltagere. Herefter kunne Fregatskydningen påbegyndes.

Ved middagstid indstilledes skydningen for at deltagerne kunne nyde dagens frokost bestående af stegte ål med hvide kartofler og persillesovs..

Efter frokosten kunne skydningen genoptages og naturligvis afsluttet med uddeling af præmier til de skytter, som havde skudt mål ned.

Der blev ligeledes afholdt konkurrence i skydning til skive med hhv. gevær og pistol, som ligeledes præmieredes. Disse discipliner konkurreres der traditionelt ihærdigt i.

Afslutningsvist blev det tid til for formanden at udnævne den nye Fregatkaptajn.  Den forrige Fregatkaptajn Kenneth Kajberg måtte afklæde sig Fregatkaptajn-regalierne og lade formand Hans Jørgen Christensen udlevere dette på ny til årets nye Fregatkaptajn Ole Steffansen.

Årets skytter blev:

Bovspyddet – Hans Jørgen Christensen
Roret – Aksel Lyngsø
Gallionen – Brandi
Fortoppen – Hans Chr. Hansen
Krydstoppen – Henning Jensen
Stortoppen, dermed mesterskytten – Kurt Thykær

Gevær 1. præmie – Morten Christensen
Pistol 1. præmie – Morten Christensen

Marinere fra Nibe og Aalborg førte an ved marchen fra Torvet, via havnen til Marinestuen.