Fredag er det atter »Ole-dag« i Nibe.

Nibes berømte bysbarn Ole Henriksen kommer efter et par travle dage med bl.a. deltagelse i musical, til Nibe for at gen-indvie det renoverede Nibe Anlæg.

Ideen om en renovering af det gamle Nibe Anlæg tog fart i de første år efter kommunesammenlægningen i 2007. Thorvald Odgaard rejste tvivl om vedligeholdelsen af bl.a. »Grotten«, som Aage Bruus anlagde i 1940’erne og flere andre ting var gået i forfald.

Der blev arbejdet videre med ideerne, og i 2014 fik man gennem Nibe Idræts- & KulturCenter et arrangement i stand med Ole Henriksen som hovedkraft – med henblik på at rejse penge til en renovering af Anlægget. Succes’en var i hus og Aalborg Kommune har siden bidraget med projektet, som netop er afsluttet.

– Jeg er meget tilfreds med, at der nu er skabt en dejlig plet centralt i Anlægget. Det er begyndelsen – og jeg håber renoveringen af det gamle anlæg kan fortsætte, siger Thorvald Odgaard til Nibe Avis.