Fra lørdag er der atter dagligvare-butik med SPAR på Skomagertorv.

Johnni Lindhardt Jensen er fra i morgen lørdag den nye købmand på Skomagertorvet i Nibe.

Efter forårets lukning af KIWI kædens mange discountforretninger overalt i landet har der fra ejerside i A/S Skomagertorv, som er udlejer af den nye SPAR købmandsforretning, været udfoldet anstrengelser for at fastholde

placeringen af en dagligvareforretning, og dette er nu lykkedes med lørdagens åbning af SPAR-forretningen.

Åbnings ceremonien lørdag kulminerer lørdag morgen mellem kl. 8 og kl. 10, og der åbnes officielt kl. 9 med snore-klipning.

http://www.e-pages.dk/nibeavis/632/12