Børnehuset Klodshans i Nibe har holdt Knæk cancer dag. – Vi har børn i huset som har haft kræften tæt på, eller som kender en eller nogen der har oplevet kræften være dum eller en sygdom som nogen har kæmpet mod og sejret, siger Lone Brunsgaard til Nibe Avis – og hun fortsætter: I et børneliv i dag vil børnene støde på den svære sygdom. Her er det vores opgave at hjælpe dem med at forstå og give den viden de har brug for.

Børnene er som udgangspunkt altid nysgerrige og er i princippet altid interesseret i det de har adgang til. Vi har valgt at formidle om emnet og ikke mindst inddrage billedsprog som en pædagogiske metode, fordi vi ved at børnene er sårbare over det det i de ikke forstår.

Vi oplevede børnene møde formidlingen i en naturlig og interesserede tilgang. Derudover var det vigtigt for os at skabe fokus på hvad livet også kan byde på. Hele temadagen arbejdede vi i forskellige læringsmiljøer hvor børnene deltog ud fra de forudsætninger de har.

Vi startede med fælles dialog, fortælling og leg. Vi visualiserede raske og syge celler ved hjælp af paptallerkner. Vi brugte billedsproget, som de er fortrolige med. Vi gik på jagt i huset efter alle de ting der kunne bruges til at lave Knæk Cancer blomsten.

Herefter tog børnene billeder af blomster med ipads.

Det summede af aktive og læringsparate børn. Vi tegnede og malede blomstene på vinduerne, på karton og laminerede dem, vi lavede perleplader og klippede billeder ud af Hospitalsklovne, der hjælper børn på sygehuset. Selv vuggestuebørnene tegnede på blomster og iagttog de ældre i blomsterfremstillingen med lys, togskinner, saltstænger, plus plus’er, skeer, farver. De var virkelige kreative og optaget af opgaverne.

I ansigterne fik vi også blomsterne på kinderne og vi delte en masse billeder for at hjælpe med at skaffe penge til bl.a. de syge børn og voksne, til medicin og til lægerne så de kan blive dygtigere. 

Successen og dermed målet var nået, da børnene efterfølgende selv omdannede vores multirum til hospital, legede læger, sygeplejersker og patienter. De brugte paptallerknerne, de fjernede de grimme celler, de samarbejdede om blomster og huset osede at fællesskabsfølelse, fordybelse og sluttede med en skøn Knæk Cancer kage. Børnene tog selv initiativ til at lagre den viden og de oplevelser som dagen havde givet dem igennem leg og tegning, og derigennem får de et forhold til det de har set. De forstår det på deres eget sprog og igennem sin egen formidling.

Børnenes tegninger blev hængt op på hegnet omkring børnehuset.