Ved den traditionsrige nytårsparole på brandstationen i Nibe var samtlige talere fokuserede på hvor væsentlig en indsats de frivillige og deltidsansatte indenfor Nordjyllands Beredskab yder.


Antallet af udkald var begrænset - men det er visheden om at de frivillige brandmænd er klar, når det virkelig er nødvendigt, pointerede dagens første taler, Rådmand Lasse P. N. Olsen: - Hvis vi ikke har et beredskab, som træder i aktion, når det brænder, så har vi heller ikke et trygt samfund. I gør en virkelig stor indsats, sagde rådmanden.

Rådmand Lasse P. N. Olsen deltog som Aalborg Kommunes repræsentant ved nytårsparolen på brandstationen i Nibe i søndags. Her ses han flankeret af beredskabschef Per Højriis Vedsted (t.v.) og stationsleder Erik Droob


Dagens længste tale kom fra beredskabschef Per Højriis Vedsted:  En af de større projekter i Nordjyllands Beredskab har været og er arbejdet med den risikobaserede dimensionering, Nordjyllands
Beredskab 2021. Det blev påbegyndt i 2016 og i 2017 nåede vi en milepæl, da den lige før sommerferien blev godkendt i alle 11 byråd, fortalte han. - Et andet stort projekt blev afsluttet i 2017, nemlig den fælles nordjyske vagtcentral på Hjulmagervej i Aalborg. Vagtcentralen er den første af sin art i Danmark og samler Falcks brandvagtcentral, Region Nordjyllands AMK-vagtcentral, Aalborg Kommunes vagtcentral for hjemmesygeplejen og vores egen vagtcentral i samme hus.Herudover omtalte beredskabschefen deltagelse i den store nationale krisestyringsøvelse, temadagen om det robuste beredskab, som beviste at »vi er særligt gode i Nordjylland«, som Per Højriis Vedstad valgte at udtrykke det.
Også fra ham lød der en stor tak falck-reddere, frivillige og alle andre samarbejdspartnere.

Beredskabschef Per Højriis Vedsted berettede ved nytårsparolen i Nibe om de mange aktiviteter m.v. som Nordjyllands Beredskab har været en del af.

 

Stationsleder opfordrede til opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse af frivillige
Den lokale stationsleder Erik Droob, kunne fortælle, at man her lokalt har været forskånet for de større brande, men har haft en del ABA alarmer, FUH (færdselsuheld med fastklemte), et par fyrrumsbrande, samt nogle forureningsopgaver. Samlet har der i 2017 kun været 33 udkald, hvilket er et lille fald i forhold til 2016.
- Herudover har vi mange som hver år besøger stationen - dagplejere, børnehaver, skoleklasser m.m. tilføjede Erik Droob. Han rettede også en stor tak til de frivillige som troligt møder op til førstehjælpsposter, forplejningsopgaver mv.
Erik Droob fortsatte i sin tale: - Vi har i år fået tilgang af et par nye folk, men har samtidigt også måtte sige farvel til et par garvede folk med mere end 30 års erfaring, og stationslederen afsluttede herefter tale med en opfordring til politikerne, som i dagens anledning var repræsenteret ved Lasse P. N. Olsen:
- Det er vigtigt at vi får en åben dialog omkring hvad muligheder kommunen kan tilbyde for at gøre det nemmere at få, og fastholde deltidsbrandmænd, for deltidsbegrebet er udfordret i dagtimerne, da der jo ikke er mange »stationære arbejdspladser« tilbage i det område, som dækker den tidligere Nibe kommune, og kommunen tilgår ikke beredskabet med en eneste stilling, og har ikke leveret siden sammenlægningen med Aalborg.