Der har i 2017 været ret stille omkring Nibe Bryghus, men nu er man klar til nye initiativer for det gode lokale øl.

Efter det medlemsejede Nibe Bryghus for godt to år siden gik konkurs, overtog familien Bonde aktiviteterne og bryggeriet.

Siden har der været arbejdet på forskellige muligheder for at føre bryggeriet videre; i første omgang er selve ølbrygningen og salget af lokalbrygget øl fortsat.

Situationen har så siden årsskiftet 2015/2016 været, at den mængde øl, som er brygget på Nibe Bryghus, dels er tappet på eget tapperi i Nibe og solgt via hovedsageligt detail – og dels er solgt på fad til direkte aftapning – hovedsageligt ved arrangementer i bryghuset og ved salg til forskellige formål, bl.a. fester og i Skovbaren på Nibe Festival.

Benno Bonde fra Nibe Bryghus, forklarer udviklingen det seneste års tid således:

– Siden overtagelsen har vi hele tiden haft fokus på at optimere vore arbejdsgange. Og her har det været målet at få placeret bryghusets tapperi ved de øvrige aktiviteter på Nibe Lystbådehavn.

Og selv om løsningen pludselig skulle findes ganske hurtigt, da ejendommen i Kræmmergade, hvor tapperiet tidligere var placeret, blev solgt med henblik på at placere et byggemarked, så blev netop den situation anstød til, at vi i stedet for at bygge ud og placere det hidtidige tapperi, at vi solgte det og har investeret i et nyt og mindre tapperi. Det nye tapperi opbygges og placeres i vore nuværende bygninger. Det passer bedre til vor produktion, og det er det meget mere fleksibelt, så vi kan tappe og etikettere forskellige størrelser flasker. Tapperiet installeres kort efter nytår, i uge 2 eller 3, hvorefter der indbydes til Åbent Hus på bryggeriet.

Efter beslutningen i foråret 2017 om denne million-investering, har vi også på anden vis kunnet sætte retning på andre tiltag, som vi nu i 2018 står overfor at gennemføre – og vi håber her på lokalbefolkningens opbakning.

Øllet tilbage til Nibe
Benno Bonde betegner året 2017 som et »mellemår«, hvor flere beslutninger har skullet tages. Der er samtidig investeret i forskellige forhold, og vi har sat retning på bl.a. nogle nye tiltag med hensyn til salg til restaurationer, siger han.

Så ud over, at vi inden for kort tid igen tapper vort eget øl i bryghuset – og med mere fleksible muligheder – planlægger vi sammen med brygmester Martin Schau at lancere et par nye øltyper i 2018 – et tal, der gerne fremover skal være 2-4 nye typer om året. Her vil det være aktuelt at arbejde sammen med gæstebryggere, der hver sætter sit eget præg på et bestemt bryg, forklarer Benno Bonde. (artikel fortsætter under billedet).

Benno Bonde viser her nogle af de flasketyper, som fremover vil kunne tappes med Nibe-øl. Herunder den store fem-liters.  

 

Aktiviteter i bryghuset
Benno Bonde supplerer med, at også nogle af bryghusets tidligere aktiviteter vil blive forsøgt fremmet. Det gælder et lejlighedsvist arrangement med musik. 

Her har vi i foråret engageret sangeren Allan Olsen – og måske kan vi samtidig have premiere på en ny øltype.

Også de tidligere Bryghus-gaster vil vi fortsat at tilknytte, for her ligger der muligheder for oplevelser med det lokale øl, som man kan få ved at mødes og gøre et stykke frivilligt arbejde, samtidig med, at interessen for ølbrygning kan dyrkes.

Det står klart at vi 1. februar 2018 har ansat Eric Hoppe som øl-konsulent. Kva sin store erfaring som bar chef, og med baggrund på Jacobsen og ikke mindst som øl entusiast, skal han være med til at øge salget til events, resturationer, hoteller og barer.  Den faglige tilgang tæller stærkt for os, understreger Benne Bonde, og det er her vi gerne vil markere os. Også et begreb som gæste-barer kan her få helt ny betydning, siger Benno Bonde.

Øl og NIBE-akvavit

Nibe Bryghus er også i gang med en udvikling, som sker i samarbejde med Nordisk Brænderi i Thy. Her produceres der i starten af 2018 en særlig NIBE-akvavit, som vi senere på året lancerer ved en smagning for et bredt sammensat, lokalt dommerpanel.  Siden vil vi tage den færdige akvavit med på vort program og sælge den sammen med vort gode øl – og samlet er  lokal øl sammen med en lokal akvavit det helt rigtige tilbehør til Sild, som jo også kendetegner Nibe, forklarer Benno Bonde.

Øget akvivitet på bryghuset
Oven i de mange nævnte aktiviteter vil vi fortsat tilbyde månedlige ølsmagninger og som noget nyt »Pop-Up Dinners« i samarbejde med kendte nordjyske restauranter og med øl på hanen, fortæller Benno Bonde.

Hent selv dit øl
Et helt ny aktivitet for kunder i nærområdet kunne også være, at man investerer i en  fem eller ti liter flaske. Og ved bestemte lejligheder kan man så få fyldt sin flaske – f.eks. op til jul; ja, mulighederne er mange, supplerer Benno Bonde.

Læs også denne artikel – samt andre lokale artikler i Nibe Avis' særlige nytårsavis: LÆS HER