Rekordagtige 50 deltagere var torsdag i sidste uge mødt op for at deltage i Nibe Turistforenings generalforsamling.

Ifølge formand Niels Pedersen havde det massive – og meget glædelige – fremmøde ikke mindst baggrund i aftenens foredrag af Dorte Elkjær-Gregersen, der sidst på året 2017 udsendte en bog, som bl.a. handlede om »Den Kloge Kone« i Halkær.

Selve generalforsamlingen i turistforeningen forløb i øvrigt ganske roligt med Jan Dalsgaard som mødets dirigent.

Fremgang svær at måle i det lokale område
I sin årsberetning sagde formand Niels Pedersen, at den generelle vurdering – med statistisk belæg – er, at turismen i Nordjylland i det forløbne år har vist fremgang. Dette er målt på hotel- og sommerhus overnatninger, men det er selvsagt svært at overføre på vort lokale område, da kapaciteten er begrænset og der ikke føres særskilte statistikker.

Ønske om flere erhvervsmedlemmer
Turistforeningen for Nibe og Omegn, som er foreningens korrekte navn, har for tiden 24 medlemmer blandt de lokale erhvervsdrivende – og i 2018 vil vi forsøge at appellere til flere medlemskaber på dette felt, sagde turistformanden. – Vi deltager på dette område i tre netværks samarbejder, nemlig VisitAalborg, Nibe Udviklingsråd og Aalborg Fjordland.

Nibe Turistforening har for tiden 90 private medlemmer, fordelt blandt 60 familie- og 30 private medlemskaber. Her har der i 2017 været gennemført ture til Århus og til Fjordbyen i Aalborg.

Den store deltagelse i generalforsamlingen vidner også om, at der er god interesse for bl.a. sommerens by- vandringer og busture, INFO-tavler samt for Nibes to lokale turistbureauer – hos Nibe Camping og hos Bog & Idé i midtbyen.

Bestyrelse genvalgt
Tre medlemmer af turistforeningens bestyrelse var i år på valg, og alle blev genvalgt: Hans Jørgen Søndergaard, Willy Kær og Niels Pedersen. Bestyrelsen består i øvrigt af Lykke Amager Janek og Ivan Bjærge.
Lone Haagerup genvalgtes som suppleant til bestyrelsen og som ny revisor for turistforeningen valgtes Kay Jensen.

–     –     –

Efter generalforsamlingen holdt Dorte Elkjær-Gregersen et særdeles spændende lokalhistorisk indlæg baseret på hendes debutbog  »Halkærkonen og originaler på Halkær-egnen«.

I onsdagens trykte udgave kan du læse hele indslaget fra turistforeningens generalforsamling. LÆS HER