Danmarks Naturfredningsforening har igen i år taget initiativ til en landsomfattende forårs-rengøring af by og land – incl. den natur, som ofte må holde for, når affald henkastes eller på anden måde lander, hvor der ellers burde være rent.

Nibe Handelsforening og Nibe Samråd havde atter i år taget initiativet op og – dels samlet de butiksdrivende i Nibe til en morgen-rengøring i de centrale forretningsgader – og efterfølgende tog en række foreninger over, efter der var budt på morgenkaffe i Jutlander Bank

Ifølge Anette Krongaard Petersen fra Nibe Samråd  var der omkring 40 frivillige i alt fra Nibe Samråd, Nibe Handelsforening, Nibe Bådelaug, Nibe Roklub og Nibe Jagtforening samt 12 privatpersoner – og et ukendt antal private borgere rundt om i by og på land, som samlede affald. Fejebilen samlede 4100 kilo skidt sammen i gaderne og den store container blev mere end halvt fyldt op med affald. 

Også andre steder blev der lokalt samlet affald – eller det vil ske i nærmeste fremtid.

Langs omfartsvejen var Nibe Roklub udgangspunkt for klubbens medlemmer, der samlede affald. Her er det Pia og Kurt Møller Jensen, der sammen med Lene Christensen samler affald.  

Den officielle dag for indsamling af affald i naturen er 22. april, men lokalt har man en del steder valgt andre tidspunkter.

Her samler Hans Thorup og Bente Nedergaard Jensen affald ved Nibe Street Park.