Seks foreninger på og omkring jollehavnen i Nibe står lørdag sammen om en mængde arrangementer.

Oplevelser i sammenhæng med fiskeri og jagt er i centrum, når den årligt tilbagevendende Havnens Dag på lørdag løber af stabelen.

Krydret med kulinariske oplevelser og musikalske indslag får publikum alle muligheder for at opleve – eller måske blive en del af – de mange aktiviteter, der dasgligt og året rundt udleves blandt fritidsfiskere, jægere eller søsportsfolk.

Havnens Dag indledes med et efterhånden traditionelt indslag, når dagens æresgæst og åbningstaler ankommer til jollehavnen som æresstyrmand i Nibe Roklubs 4-årers inrigger årgang 1948. I år er det Rasmus Jerver, der er direktør for VisitAalborg – altså organisationen, som varetager den samlede turisme i Aalborg Kommune.

Havnens Dag starter som tidligere år kl. 10 og varer til midt på eftermiddagen, og dagen igennem er der mangfoldige indslag fra det kulinariske og musikalske, til børnene, der kan »klø’ en skrubbe på ryggen« eller man kan blandt en mængde aktivitetstilbud afprøve sine evner som jæger.

Programmet for Havnens dag var annonceret i sidste uges Nibe Avis:
http://www.e-pages.dk/nibeavis/740734425/2

Et af de første indslag ved Havnens dag er, når årets åbningstaler ankommer i Nibe Roklubs 70 år gamle 4-årers inrigger. Her er det fra 2013 journalist Jørgen Pyndt, der er på vej – i år er det direktør for VisitAalborg, Rasmus Jerver, der åbner Havnens Dag med sin tale.